Normal_fryslan__friesland__vlag

Fors meer leerlingen in Noord-Friesland hebben een vrijstelling van de leerplicht gekregen. Het aantal thuiszitters neemt daarmee weer toe naar 66 kinderen, terwijl er vorig jaar juist een fikse afname was geconstateerd van 88 naar 55. Dit blijkt uit het Jaarplichtverslag van veertien gemeenten, zo meldt de Leeuwarder Courant.

De gemeente Leeuwarden vindt de toename van het aantal thuiszitters zorgelijk en start daarom een onderzoek om erachter te komen wat de oorzaak is van de stijging. Binnen Leeuwarden zelf is het aantal vrijstellingen toegenomen van 21 naar 37. Daarnaast is er een algemene stijging te zien van leerplichtmeldingen van scholen onder jongeren ouder dan 18 jaar (dreigende schoolverlaters).
 
De toename van het aantal thuiszitters is niet representatief voor alle noordelijke gemeenten: het gemiddelde daarvan laat nauwelijks een toename in de leerplichtproblematiek te zien. Vooral op het platteland nam het aantal meldingen namelijk af.
 
De nieuwe thuiszitters zijn met name zorgleerlingen met zwaardere problematiek. Zij passen qua onderwijs- en zorgbehoefte beter bij het speciaal onderwijs. Maar, zo zegt het rapport, “hoewel er wel een passende plek op het speciaal onderwijs beschikbaar was, wilden ouders niet meewerken aan plaatsing op het speciaal onderwijs en stond men niet open voor hulpverlening, waardoor deze kinderen noodgedwongen thuis kwamen te zitten.’’
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids