Normal_kinderen_sport_sportdag

Tot 22 februari 2018 kan er bij ZonMw weer een subsidieaanvraag ingediend worden voor de Sportimpuls 2018. Ook dit jaar zijn drie subsidieoproepen tegelijkertijd opengesteld: Sportimpuls, Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten. Deze drie regelingen richten zich gezamenlijk op de kwetsbare doelgroepen mensen met een beperking, chronisch zieken, ouderen, jeugd uit lage inkomensbuurten en kinderen met overgewicht. Dit meldt ZonMw.

De Sportimpuls heeft als doel kinderen en mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten te stimuleren om blijvend fysiek in beweging te komen. Dit door gebruik te maken van vraaggestuurd lokaal sport- en beweegaanbod op maat.
 
Met de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2018 is het doel om kinderen van 0 tot 18 jaar met (risico op) overgewicht en obesitas die niet of te weinig bewegen te stimuleren om gebruik te maken van een passend sport- en beweegaanbod. Daarnaast is het doel dat zij blijven sporten en bewegen als onderdeel van een gezonde(re) leefstijl. 
 
De Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2018 richt zich op jeugd tot en met 21 jaar uit lage inkomensbuurten. Doel is om de jeugd die weinig kansen heeft lid te worden van een sportclub, in hun eigen buurt blijvend fysiek in beweging te brengen. Daarbij is het belangrijk om aan te sluiten op het armoedebeleid van de gemeente, rekening te houden met de behoefte van de doelgroep en de ouders te betrekken.
 
De Sportimpuls biedt lokale sport- en beweegaanbieders de kans om kinderen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van succesvol sport- en beweegaanbod (interventies) van de Menukaart Sportimpuls. Het is van belang dat het sportaanbod aansluit bij de behoefte van de doelgroep, aanvullend is op de bestaande situatie in de buurt en dat wordt samengewerkt met lokale organisaties. De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-beleidsprogramma Sport en Bewegen in de Buurt.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids