Normal_samenwerking

Afgelopen vrijdag zijn de ontwikkelteams bekend gemaakt die volgend jaar gaan deelnemen aan Curriculum.nu om het curriculum te herzien. De scholen die als ontwikkelscholen aan de slag gaan, worden begin 2018 onthuld. Dit meldt de VO-raad.

Vanaf half september konden leraren, schoolleiders en scholen zich inschrijven voor Curriculum.nu om deel te nemen aan de herziening van het curriculum. In november zijn er met bijna 300 kandidaten selectiegesprekken gevoerd en daaruit zijn 125 leraren en 18 schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs geselecteerd. De officiële aftrap van de ontwikkelfase van Curriculum.nu is in maart.
 
Bij het vormen van de ontwikkelteams is gekeken naar variatie in schoolsoort, anciënniteit en onderwijsprofiel. Daarnaast werden motivatie, competenties en resultaatgerichtheid onder de loep genomen door de selectiecommissie. Hieruit zijn negen teams samengesteld, waarin deelnemers met zeer diverse achtergronden zitten.
 
De negen ontwikkelteams bestaanduit zo’n zes leraren uit het basisonderwijs, zes leraren uit het voortgezet onderwijs en twee schoolleiders. De teams starten in maart 2018 en toetsen de opgedane ideeën in de praktijk bij diverse scholen in het land onder leraren en leerlingen, maar ook bij lerarennetwerken, ouders, experts en het bedrijfsleven. Ervaringen en kennis worden gedeeld op curriculum.nu. Eind 2018 wordt de ontwikkelingsfase afgerond.
 
Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-Raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs en komt voort uit Onderwijs2032. In de uitvoering wordt inhoudelijk samengewerkt met SLO. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids