Normal_kind__overgewicht__dik__afvallen__buik__obesitas__gezondheid

In het speciaal onderwijs zijn veel meer kinderen te zwaar dan in het reguliere onderwijs. Meer dan 40 procent van de kinderen in het speciaal onderwijs heeft overgewicht of obesitas. Na succes met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht bij kinderen in het reguliere basisonderwijs, gaat de gemeente Amsterdam nu ook inzetten op een gezonde leefstijl voor kinderen in het speciaal onderwijs. Vrijdag 30 juni ondertekenden schoolbesturen en gemeente daartoe een convenant. Dit meldt gemeente Amsterdam.

In het speciaal onderwijs is het soms lastig om de vuistregels voor een gezonde leefstijl in te voeren. Voor kinderen in een rolstoel is voldoende bewegen een nog grotere uitdaging dan voor kinderen die niet in een rolstoel zitten. Maar ook andere factoren spelen mee. Bij autistische kinderen is het veranderen van regels op school vaak lastig. Bovendien gaat veel van de energie van de kinderen, ouders en begeleiders zitten in het oplossen van andere problematiek.
 
Vrijdag 30 juni ondertekenden gemeente en zes schoolbesturen van het speciaal onderwijs in Amsterdam (Altra, Bascule, Kentalis, Kolom, Orion en Viertaal) een convenant. Zij spreken af om op drie scholen een proef te gaan draaien om te onderzoeken welke aanpak voor een gezonde leefstijl het beste werkt voor deze kinderen. Daarbij wordt zowel gekeken naar preventieve programma’s als naar zorg voor kinderen die al overgewicht hebben.
 
Uit de proef moet blijken hoe bijvoorbeeld een bestaande aanpak als Jump-in aangepast kan worden voor kinderen in het speciaal onderwijs. Een team van medewerkers van de scholen en van de gemeente onderzoeken de mogelijkheden op het gebied van voeding, bewegen en zorg. De deelnemende scholen zijn een school voor doven en slechthorenden, een school voor kinderen met een geestelijke of fysieke beperking en een school voor kinderen met ernstige gedragsproblemen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids