Normal_normal_verstandelijke_gehandicapt_kind__down_handicap

In maart 2015 voerden de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie van het Onderwijs een hertoets uit bij Schakenbosch en het Schakenbosch College. Dit college biedt onderwijs aan leerlingen die licht verstandelijk beperkt zijn en zware gedragsproblemen hebben. De hertoets richtte zich op de samenwerking tussen beide organisaties. De inspecties oordelen dat deze samenwerking nu voldoende is. Dat meldt de Inspectie Jeugdzorg.

Schakenbosch is in januari 2013 gestart als instelling voor jeugdzorgplus. De afgelopen jaren verkeerde de jeugdzorgplus nog in opbouw. Om die reden werd ook het toezicht van de inspectie stapsgewijs uitgevoerd. Vanaf 2009 voerde de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) stap één uit naar de rechtspositie van de jongeren. Stap twee van het toezicht betrof het leefklimaat van de jongeren en werd uitgevoerd vanaf 2010. Een onderdeel van dit toezicht – de samenwerking tussen instelling en school – werd uitgevoerd in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). Vanaf 2012 voeren de IJZ, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de IvhO gezamenlijk stap drie van het toezicht uit, gericht op het behandeltraject van de jongeren.

In maart 2014 voerden de inspecties een entreetoets (rechtspositie van jongere) en stap twee van het stapsgewijze toezicht uit. De inspecties oordeelden toen positief over de rechtspositie, het toezicht, de omgang met incidenten en de kwaliteit van het leefklimaat. De samenwerking tussen Schakenbosch en het Schakenbosch College werd als onvoldoende beoordeeld. De beide organisaties hebben op verzoek van de inspecties een gezamenlijk verbeterplan opgesteld en de inspecties in december 2014 en februari 2015 een voortgangsrapportage gestuurd.

In maart 2015 hebben de inspecties een hertoets uitgevoerd bij Schakenbosch en het Schakenbosch College. Daarbij werden de punten van de samenwerking tussen beide organisaties onderzocht die bij het toezicht in 2014 als onvoldoende waren beoordeeld. De inspecties oordelen dat de samenwerking tussen Schakenbosch en het Schakenbosch College nu voldoende is.

Eind 2015/begin 2016 zijn de inspecties voornemens opnieuw toezicht uit te voeren bij Schakenbosch en het Schakenbosch College. Het gaat dan om de derde en laatste stap van het stapsgewijze toezicht, gericht op het behandeltraject van de jongeren in de instelling en de school.

© Nationale Onderwijsgids