Normal_kind345

De Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland (SOTOG) is op zoek naar een locatie voor een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK) in Zutphen. SOTOG is momenteel in overleg met de gemeente Zutphen. Het is de bedoeling dat de school een nevenvestiging wordt van  Klein Borculo, waar maximaal 80 cluster 4-leerlingen onderwijs gaan krijgen. Dit meldt de Stentor. 

De gemeente Zutphen ging vorig jaar akkoord met de komst van de cluster 4-school in de gemeente. Er wordt daarom momenteel gezocht naar een geschikte locatie. SOTOG had eerst haar oog laten vallen op het voormalige gemeentehuis in Warnsveld, maar inmiddels is dit gebouw betrokken door GGD Noord- en Oost-Gelderland. De scholenstichting heeft echter liever een nieuwbouwlocatie. Bestuurder van SOTOG, Frank de Vries: 'Ook in het geval van nieuwbouw kan de school volledig budgettair neutraal worden gerealiseerd, wat betekent dat de investering geen invloed heeft op de meerjarenbegroting van de gemeente. Bovendien kan het gebouw dan volledig worden aangepast naar de wensen van onze leerlingen.'
 
In de gemeente Zutphen staan echter veel gebouwen leeg. De gemeente is daarom nog in gesprek met de scholenstichting over de locatie. Er is nog geen cluster 4-school in de gemeente. De leerlingen met een cluster 4 indicatie zijn daarom nu nog aangewezen op scholen in Apeldoorn, Doetinchem en Borculo.
 
© Nationale Onderwijsgids