Normal_neus_mond_lippen_gezicht

UTRECHT - Jongeren met een vroege psychotische ervaring hebben weliswaar evenveel ambities als hun leeftijdsgenoten maar zijn bij het verwezenlijken ervan echter vaak afhankelijk van extra hulp op het gebied van opleiding, werk en cognitieve vaardigheden, zo blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de kwaliteit van leven bij deze jongeren lager is dan hun gezonde leeftijdsgenoten. Het gaat daarbij vooral om aspecten die met sociale contacten, opleiding en werk, cognitief functioneren, zelfwaardering, vrije tijd en hun woonsituatie te maken hebben.

Deze groep jongeren blijkt dezelfde wensen voor de toekomst te hebben, maar moet ten opzichte van zijn leeftijdsgenoten een grote achterstand overbruggen, om deze doelen, zoals zelfstandig wonen, een relatie en een baan, ook daadwerkelijk te kunnen bereiken. De jongeren worden hierbij vooral belemmerd door de psychose zelf en de tijd die zij nodig hebben om te herstellen en de ziekte te accepteren.

Deze bevindingen zijn afkomstig van Bridging the gap. Dat is een breed opgezet onderzoek van het Trimbos naar de kwaliteit van leven en ambities van jonge mensen met psychotische ervaringen.

© Nationale Onderwijsgids / Martijn Keitz