NOG Soorten middelbaar beroepsonderwijs

In het middelbaar beroepsonderwijs wordt het onderwijs verdeeld over vier opleidingsniveaus. Op welk niveau een bepaalde leerling in kan stromen, is afhankelijk van de vooropleiding. De vier niveaus in het mbo zijn: assistent beroepsbeoefenaar, basisberoepsbeoefenaar, zelfstandig beroepsbeoefenaar en middenkaderfunctionaris of gespecialiseerd beroepsbeoefenaar.

Niveau 1: Assistent beroepsbeoefenaar

In de opleiding tot assistent beroepsbeoefenaar niveau 1 wordt voornamelijk onderwijs gegeven over algemene werkvaardigheden, zoals werktempo, sociale vaardigheden, veilig werken, positieve werkhouding en bedrijfsinformatie. De opleiding duurt 1 jaar, maar wanneer leerlingen kampen met leerproblemen, mogen zij er een jaar extra over doen. Hoewel er geen vooropleiding nodig is om de assistentenopleiding te volgen, is het vooral bedoeld voor scholieren die het vmbo-praktijkonderwijs hebben gevolgd.

Niveau 2: Basisberoepsopleiding

De basisberoepsopleiding niveau 2 leidt leerlingen op tot het verrichten van uitvoerende werkzaamheden. Voorbeelden van niveau 2-opleidingen is de kappersopleiding of monteursopleiding. Niveau 2 opleidingen duren 2 tot 3 jaar. Vmbo-leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) hebben afgerond, kunnen doorstromen naar dit niveau van het mbo.

Niveau 3: Vakopleiding

De vakopleiding niveau 3 is een driejarige opleiding, waarin de leerlingen uitvoerende werkzaamheden zelfstandig leren verrichten. Dit niveau is bedoeld voor leerlingen die de gemengde, theoretische en kadergerichte leerwegen aan het vmbo hebben afgerond, of die een havo-diploma hebben.

Niveau 4: Middenkaderopleiding

De middenkaderopleiding is de mbo-opleiding met het hoogste niveau, niveau 4, en duurt 3 tot 4 jaar. Vmbo-leerlingen die de gemengde, theoretische en kadergerichte leerwegen of het havo hebben afgerond, kunnen de middenkaderopleiding volgen. De leerlingen worden opgeleid in het zelfstandig leren verrichten van uitvoerende werkzaamheden. Leerlingen die de niveau 4 opleiding succesvol afronden, kunnen verder studeren op het hbo.

Het opleidingsniveau van het mbo schematisch weergegeven

Vooropleiding

Opleiding

Niveau

Duur

Werkzaamheden

Voorbeeld beroep

Doorstroom naar hbo

Vmbo praktijkonderwijs, geen diploma

Assistenten-opleiding AKA

1

1 jaar, maximaal 2

Eenvoudige uitvoerende werkzaamheden

Werken in een sociale werkplaats

 

Geen diploma

Assistenten-opleiding BKA

1

1/2 - 1 jaar

Eenvoudige uitvoerende werkzaamheden

Assistent bakker en winkelassistent

 

Basisberoeps-gerichte leerweg vmbo

Basisberoeps-opleiding

2

2 - 3 jaar

Uitvoerende werkzaamheden

Kapper en autotechnicus

 

Kaderberoeps-gerichte leerweg, theoretische leerweg, gemengde leerweg vmbo en havo

Vakopleiding

3

2 - 3 jaar

Volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden

Verzorgende en eerste monteur

 

Kaderberoeps-gerichte leerweg, theoretische leerweg, gemengde leerweg vmbo en havo

Middenkader-opleiding

4

3 - 4 jaar

Volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden

Filiaalbeheerder en activiteiten-begeleider

Ja

© Nationale Onderwijsgids