UWV vindt het opvallend dat werkloosheid onder jongeren is opgelopen

Het is opvallend dat de werkloosheid onder jongeren in augustus is opgelopen. Vooral ook omdat de stijgende werkloosheid niet te zien is in de WW-uitkeringen. Dat concludeert uitkeringsinstantie UWV na de nieuwe werkloosheidscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het statistiekbureau maakte bekend dat er in augustus vooral minder jongeren zijn gaan werken. In die maand daalde de arbeidsparticipatie van jongeren van 76,1 naar 74,9 procent. Volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen is de overspannen arbeidsmarkt over de piek heen. Veranderingen op de arbeidsmarkt zijn volgens hem als eerste zichtbaar onder jongeren, omdat zij ook veel in flexbanen werken. De afname heeft niet direct te maken met het gegeven dat jongeren hun zomerbaantje opgeven omdat ze weer aan de studie gaan.

Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van het UWV, vindt de ontwikkeling op de arbeidsmarkt bij de jongeren opvallend. "In de werkloosheidscijfers van het CBS zien we dat de jeugdwerkloosheid tot 25 jaar in de afgelopen drie maanden flink is toegenomen, maar in de WW zien we deze ontwikkeling niet", aldus Witjes.

Kort arbeidsverleden 

Het zou kunnen dat deze jongeren voornamelijk scholieren of studenten zijn die geen WW-uitkering aanvragen, bijvoorbeeld omdat zij hier niet voor in aanmerking komen door hun korte arbeidsverleden. Ook kan het zijn dat zij zelf hebben besloten hun baan op te zeggen en iets meer de tijd nemen voor een volgende baan. "Er is immers nog voldoende keuze", aldus het hoofd arbeidsmarktparticipatie. "Hoe dan ook is het wel opvallend te noemen en wij zullen het in de gaten houden."

Door: ANP