Misdragingen politiestudenten erger, informatie lekken uit politiesystemen

De misdragingen van politiestudenten die de fout in gaan worden ernstiger. Zo is de afgelopen jaren vaker sprake van studenten die informatie lekken of informatie uit politiesystemen voor privédoeleinden gebruiken. Dat meldt de politie na onderzoek door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK), dat plaatsvond in opdracht van de korpsleiding.

De korpsleiding besloot tot het onderzoek na signalen van docenten van de politieacademie en vakbonden over een toename van "normafwijkend gedrag" van politiestudenten. De politie concludeert nu op basis van het onderzoek dat daarvan geen sprake is. Het aantal interne onderzoeken naar politiestudenten steeg weliswaar van 18 in 2016 naar 38 in 2020, maar het aantal studenten nam in dezelfde periode ook toe, van 2300 naar ruim 4000. "Het aantal onderzoeken naar studenten blijkt stabiel: rond 1 procent van de populatie", aldus de politie.

Laagdrempelige toegang tot politiegegevens 

Dat de misdragingen van de studenten die de fout in gaan wel ernstiger worden, zou komen door de laagdrempelige toegang tot politiegegevens via de applicatie MEOS op de diensttelefoon. Dat zorgt in veel gevallen voor de verleiding, aldus de onderzoekers.

Preventiemaatregelen 

Om misbruik van politie-informatie te voorkomen zijn recent preventiemaatregelen getroffen, geeft de politie aan. Zo krijgen studenten pas in een later stadium van hun opleiding toegang tot informatiesystemen. Ook zijn oefendatabases gemaakt, zodat studenten geen gebruik hoeven te maken van echte data.

Bewustwording

Volgens sectorhoofd van de afdeling VIK Lonneke Soudant is de meeste winst te behalen door bewustwording. "Het onderzoek laat zien dat een deel van de politiestudenten onvoldoende beseft wat het betekent om bij de politie te gaan werken. Het opzoeken en delen van informatie is aan strenge regels gebonden. En je mag niet zomaar alles delen met collega’s of vrienden."

Ook op het gebied van drugsgebruik moet het bewustzijn worden vergroot, zegt Soudant. "Een maatschappelijk relatief breed geaccepteerd fenomeen als drugsgebruik wordt bij de politie niet getolereerd. Wie bij de politie wil werken, moet zich daarvan terdege bewust zijn."

Nog meer verbeteringen 

De afdeling VIK en de Politieacademie gaan de komende tijd verder bekijken welke verbeteringen mogelijk zijn.

Door: ANP