Mbo-scholen kunnen extra geld krijgen om jeugdwerkloosheid aan te pakken

Het kabinet heeft voor 2021 en 2021 24,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om jeugdwerkloosheid aan te pakken. Mbo-scholen kunnen tot 22 februari subsidie aanvragen om schoolverlaters met een grote kans op werkloosheid te ondersteunen bij het vinden van werk of een vervolgopleiding. Dit meldt MBO Today.

De verwachting is dat de coronacrisis zal leiden tot een flinke stijging van de jeugdwerkloosheid. Daarom komt het kabinet met de regeling ‘Extra begeleiding en nazorg mbo 2021’. Deze is specifiek bedoeld voor jongeren met een grote kans op werkloosheid. Dit geldt bijvoorbeeld voor jongeren met een niveau 2-opleiding of jongeren met een niet-westerse achtergrond, maar de specifieke regionale arbeidsmarkt is ook van invloed op de kans op werkloosheid. Studenten die in hun laatste schooljaar zitten komen ook in aanmerking voor de regeling.

Scholen maken zelf de beslissing welke jongeren ondersteuning krijgen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten scholen duidelijk maken hoe zij samenwerken met partners als gemeenten, werkgevers en andere instanties die zich bezighouden met jongeren begeleiden naar werk.

Door: Nationale Onderwijsgids