13.000 mbo-studenten zoeken stage of leerbaan

Mbo-scholen hebben een tekort van 13.000 stages en leerbanen voor studenten in het huidige schooljaar 2019/2020. De sectoren luchtvaartdienstverlening, entertainment, gastvrijheid, sport en bewegen, uiterlijke verzorging en orde en veiligheid melden veel tekorten. Dit blijkt uit cijfers van mbo-scholen en het meldpunt Stagetekorten. SBB is een actieplan gestart om stages en leerbanen op het mbo te behouden, in opdracht van het kabinet. Dit meldt SBB.

Uit de actuele cijfers blijkt dat het aantal gestarte stages en leerbanen in de maand april ten opzichte van vorig jaar met meer dan de helft (56 procent) is afgenomen. Terwijl in april 2019 bijna 22.500 studenten met een stage of leerbaan van start gingen, waren dat er afgelopen maand circa 10.000. Alleen in Friesland was er een stijging.
 
Het aantal bbl-studenten dat met een leerbaan van start ging nam af van bijna 3.500 tot meer dan 1.500. Het aantal bol-studenten dat aan een stage begon daalde van bijna 19.000 naar bijna 8.500. De grootste dalingen vonden plaats in ict, juridisch, entree, groothandel en sport en bewegen. Een stijging was er in groen mbo.
 
Hannie Vlug, directievoorzitter van SBB: “Wij zetten alles op alles om te zorgen voor voldoende stages en leerbanen voor de ruim 500.000 mbo’ers, aankomende mbo-studenten en werkenden en werkzoekenden die via het mbo worden opgeleid. De eerste grootschalige uitvraag die SBB heeft gedaan, onderstreept nog eens hoe nodig dat is. Onze adviseurs zijn samen met de scholen voortdurend aan de slag om oplossingen te vinden.”
 

Leerbanenmarkt.nl voor potentiële en actieve bbl-studenten

De nieuwe website Leerbanenmarkt.nl is speciaal ontwikkeld voor beschikbare leerbanen. De website toont relevante informatie voor zowel potentiële als actieve bbl-studenten. Zo vindt de bezoeker er alle beschikbare leerbanen bij erkende leerbedrijven, per opleiding en regio. 
 

Nieuw schooljaar

In mei start SBB ook met een uitvraag bij mbo-scholen voor het nieuwe schooljaar 2020/2021. Op basis van de inschrijvingen, bespreken de adviseurs van SBB met de scholen of er voldoende stages en leerbanen zijn voor het nieuwe schooljaar. Om het actieplan extra kracht bij te zetten doet SBB deze week via radio en televisie een oproep aan scholen en bedrijven om tekorten aan stages en leerbanen per beroepsopleiding te blijven melden. 
 

Actieplan om stages en leerbanen te behouden

Eind april presenteerde SBB een actieplan om stages en leerbanen op het mbo te behouden. Onderwijs en bedrijfsleven willen hiermee schooluitval en een toename van de werkloosheid zo veel mogelijk voorkomen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids