Logo_samenwerking34

Amsterdam gaat investeren in diverse mbo-projecten. Deze subsidieregeling is opgesteld om uitvoering te geven aan de ambities van de MBO-agenda. Met de MBO-Agenda spant het college zich ook in voor de doorontwikkeling van bestaande en het starten van nieuwe Publiek-Private Samenwerkingen (PPS). Dit meldt gemeente Amsterdam.

Onderwijs en het bedrijfsleven verzorgen samen de invulling van het onderwijs zodat de aansluiting op het werkveld optimaal is. Zo zijn jongeren voorbereid op een arbeidsmarkt die continue verandert. Zo leren mbo’ers via PPS House of Digital digitale vaardigheden die zij nodig hebben voor de banen van de toekomst.
 
Wethouder Kukenheim: “Met deze MBO-Agenda dragen we bij aan de belangrijke vraagstukken in onze stad en stellen we mbo-instellingen in staat om te experimenteren en te innoveren, waardoor zij beter onderwijs kunnen aanbieden aan onze Amsterdamse jongeren.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids