Normal_vo__docent__voortgezet_onderwijs__uitleg__helpen__onderwijzer

West-Brabant heeft als eerste regio in Nederland afspraken gemaakt over het verbeteren van de overgang van vmbo naar mbo door dit in elkaar over te laten lopen. Onderwijsminister Van Engelshoven was vandaag op bezoek bij de Praktijkschool Breda van ROC West-Brabant en nam het eerste exemplaar van de Regionale agenda Beroepsonderwijs in ontvangst. Dit meldt Rijksoverheid.

Het vmbo en mbo kunnen nog beter op elkaar aansluiten. West-Brabant heeft als eerste regio in Nederland afspraken gemaakt over het verbeteren van deze overgang door vmbo en mbo in elkaar over te laten lopen. Minister Van Engelshoven was bij de ondertekening van deze afspraken.
 
In de Regionale agenda Beroepsonderwijs is afgesproken dat de opleidingen efficiënter en effectiever worden, waardoor studenten minder dubbelingen en herhalingen van de lesstof krijgen. Ook wordt de uitval tussen vmbo en mbo verder teruggedrongen, bijvoorbeeld doordat vmbo’ers een deel van de lessen alvast op het mbo krijgen. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids