Beroepsonderwijs Utrecht start platform regionale opleidingenmarkt

De samenwerkende onderwijsinstellingen in Beroepsonderwijs Utrecht starten een digitaal platform voor de regionale opleidingenmarkt. Met dit platform voor om-, her- en bijscholing wil Beroepsonderwijs Utrecht de scholingsmogelijkheden versterken voor de regionale arbeidsmarkt. Dit meldt de provincie Utrecht.

Het platform is bedoeld om sectoren met grote arbeidstekorten versneld te voorzien van medewerkers met de juiste vaardigheden en competenties. Daarbij gaat het om de sectoren Zorg, Onderwijs, Tech, ICT en Creatie. Provincie Utrecht ondersteunt het initiatief dat ook gericht is op een effectieve aanpak van acute arbeidsmarktvraagstukken als gevolg van de coronacrisis.

Inzicht krijgen in de mogelijkheden

“Om succesvol over te stappen naar een andere baan is het vaak nodig om scholing te volgen” zegt Robert Strijk, gedeputeerde van de provincie Utrecht. “De provincie vindt het belangrijk dat werkenden en werkzoekenden snel zicht krijgen op de mogelijkheden van een opleiding voor beroepen waar veel vraag naar is.”

Dit onderstreept Jan Bogerd, Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Utrecht: “Met dit gezamenlijke initiatief helpen we de Utrechtse beroepsbevolking om een opleiding te vinden die past bij het vervolg van hun loopbaan. Professionals met de juiste vaardigheden zijn extra gewild door werkgevers, zeker die met grote arbeidstekorten. Actueel geschoolde professionals versterken tenslotte de regionale economie.”

Beroepsonderwijs Utrecht

Beroepsonderwijs Utrecht is een samenwerking van de Utrechtse beroepsonderwijsinstellingen Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Marnix Academie, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, MBO Amersfoort, Grafisch Lyceum Utrecht en Nimeto.

Door: Nationale Onderwijsgids