Normal_maxima

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 12 juli een werkbezoek gebracht aan het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ). Hierin stonden de pijlers school en werk centraal. Dit meldt Rijksvoorlichtingsdienst.

In het programma werken Rijk, gemeente, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie, openbaar ministerie en werkgevers aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Doel is het wegwerken van de achterstanden van de bewoners en het opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in twintig jaar te laten stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland. Dit gebeurt onder meer door een sterke focus op de pijlers school, werk en wonen. Daarbij worden, naast het inzetten van extra geld en activiteiten, vooral de bestaande middelen anders en gezamenlijk ingezet.
 
Uit de eerste voortgangsrapportages van het NPRZ blijkt dat in de afgelopen vijf jaar de CITO-scores zijn gestegen en meer leerlingen kiezen voor een opleiding met een gezond perspectief op een baan. Daarnaast stromen er verhoudingsgewijs meer mensen uit naar werk op Zuid dan in de andere grote steden en is Rotterdam-Zuid steeds meer in trek als plek om te wonen.
 
 Tijdens het werkbezoek, waarin de pijlers school en werk centraal stonden, kreeg Koningin Máxima een toelichting op het programma in een gesprek met de voorzitter van het NPRZ, burgemeester Ahmed Aboutaleb, verantwoordelijk wethouder Richard Moti en Marco Pastors, directeur NPRZ.
 
Daarna ging zij op het Werkplein aan de Herenwaard in gesprek met onder andere een klantmanager, jobcoach en werkgever over het project Werkweekagenda en andere initiatieven die mensen die lang thuiszitten weer activeren om aan het werk te gaan. Aansluitend sprak Koningin Máxima met een aantal werkzoekenden over hun ervaringen met de Werkweekagenda.
 
Op het Albeda Zorgcollege aan de Rosestraat vond vervolgens een gesprek plaats over loopbaanoriëntatie en begeleiding en de speciaal door het NPRZ ontwikkelde AanDeBak-garantie. Dit is een garantie op een baan die leerlingen al bij de start van hun mbo-opleiding ontvangen als zij kiezen voor een baan in de zorg-, techniek-, bouw- of foodsector.
 
Tenslotte bracht Koningin Máxima een bezoek aan het Skills Lab, een praktijkonderwijsruimte voor zorg, waar zij sprak met enkele studenten en docenten.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids