Normal_samenwerken

Behaalde diploma’s van studenten in het particulier onderwijs worden nu ook opgenomen in het Diplomaregister van DUO. Dit geldt voor zowel het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs als voor het hoger onderwijs. Met deze aansluiting bevat het Diplomaregister de gegevens van alle diploma’s van door het ministerie van OCW erkend onderwijs. Dit meldt DUO.

Studenten, die in Nederland een diploma hebben behaald, hebben de mogelijkheid een digitaal en beveiligd uittreksel van het behaalde diploma te downloaden. Dit digitale uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van een diploma.
 
Het Diplomaregister bevatte al de diplomagegevens van de door de overheid gefinancierde Nederlandse opleidingen, het zogeheten bekostigd onderwijs. Door een wetswijziging is het nu ook mogelijk diploma’s behaald in het particulier onderwijs te ontsluiten, wat de dienstverlening richting werkgevers, onderwijsinstellingen en diplomahouders vergroot.
 
Zo is het Diplomaregister, bijvoorbeeld in geval van diefstal of verlies van een diploma, dé uitkomst voor diplomahouders als het gaat om arbeids-en onderwijsmobiliteit. Het diplomaregister kan snel helderheid bieden over erkende en geldige diploma’s. Dit zorgt tegelijkertijd ervoor dat werkgevers en onderwijsinstellingen snel kunnen schakelen als het gaat om selectie en toelating. Ook draagt het Diplomaregister bij aan  het bevorderen van digitale dienstverlening: gegevens die bij de overheid bekend zijn, hoeft de burger niet nogmaals aan te leveren. 
 
Voor het particulier voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zijn de diploma’s behaald vanaf 1 januari 2012 in het Diplomaregister opgenomen. Voor het hoger onderwijs betreft het de behaalde diploma’s vanaf 1 januari 2018. 
 
Op dit moment zitten er bijna negen miljoen diplomagegevens in het Diplomaregister. Wat betreft het particulier onderwijs staat de teller nu op ruim 11.000 diploma’s. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids