Tweede Kamer vindt dat de lessen na toeslagenaffaire nog niet te zien zijn

De Tweede Kamer is er nog niet van overtuigd dat er in de praktijk genoeg terechtkomt van de lessen die het kabinet heeft geleerd van het toeslagenschandaal. Tijdens een debat over de staat van de rechtsstaat, dat naar aanleiding van de affaire ieder jaar wordt gehouden, hebben nagenoeg alle sprekers van zowel de coalitie- als oppositiepartijen daar hun zorgen over geuit.

Verschillende partijen wezen erop dat er allerlei extra waarborgen in de wet opgenomen zouden worden om te voorkomen dat burgers nog eens zo diep in de problemen zouden komen door slecht overheidsbeleid. Zo vroegen Pieter Omtzigt (zelfstandig Kamerlid) en Renske Leijten (SP) onder meer naar de zogenoemde hardheidsclausules die ingevoerd zouden worden, waarmee ambtenaren meer mogelijkheden krijgen om een uitzondering te maken als beleid verkeerd uitpakt. Wat is daarvan terechtgekomen, wilden zij weten.

Uitgangspunten voor behoorlijk bestuur 

Ook werd verwezen naar de wens van de Kamer om uitgangspunten voor behoorlijk bestuur beter te verankeren in de Algemene wet bestuursrecht, zoals twee jaar geleden is voorgesteld door de SP en D66. Nagenoeg de hele Kamer is het erover eens dat er weliswaar al lang over wordt gesproken, maar dat de concrete invulling nog niet goed genoeg in beleid terechtkomt.

Staat van de rechtsspraak 

Het debat gaat niet alleen over de nasleep van de toeslagenaffaire, maar over de staat van de rechtsspraak in het algemeen. Abstractere thema's zoals de versterking van de democratie, de invloed van de georganiseerde misdaad en het vertrouwen in de overheid kwamen eveneens aan de orde.

Door: ANP