Toeslagenaffaire: meer uithuisplaatsingen dan oorspronkelijk gedacht

Er zijn meer kinderen van ouders die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire uit huis geplaatst dan eerder berekend. Volgens een nieuwe telling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn in de periode van 2015 tot en met juni 2022 in totaal 2090 kinderen uit huis geplaatst. Dat is hoger dan het in mei bekendgemaakte cijfer van 1675 kinderen. De organisatie kan op basis van de cijfers niet concluderen of er een rechtstreeks verband is tussen de uithuisplaatsing en de toeslagenaffaire. Wel gaat het in alle gevallen om kinderen van wie de ouders gedupeerd zijn.

Het aantal uithuisplaatsingen valt hoger uit omdat het statistiekbureau eerder alleen cijfers tot en met 2021 had. Intussen hebben meer gedupeerden zich gemeld bij de Uitvoeringsinstantie Herstel Toeslagen (UHT). Deze organisatie moet er middels een herstelregeling voor zorgen dat kinderen toegang krijgen tot professionele hulp en een geldbedrag zodat zij hun leven weer op de rit kunnen krijgen.

Aantal mogelijk nog hoger 

De onderzoekers gebruikten de lijst met gedupeerden van het UHT als basis. Vervolgens is gekeken hoeveel kinderen van benadeelden uit huis geplaatst zijn. Het betekent volgens het CBS niet direct dat deze uithuisplaatsingen het gevolg zijn van de toeslagenaffaire. Het statistiekbureau heeft namelijk geen onderzoek gedaan naar oorzaken van de uithuisplaatsing omdat het niet over de onderliggende dossiers beschikt. Ook zijn alleen uithuisplaatsingen die zijn verlopen via een door de rechter uitgesproken jeugdbeschermingsmaatregel meegeteld. Het werkelijke aantal uit huis geplaatste kinderen ligt dus mogelijk nog hoger.

645 kinderen nog steeds niet thuis 

Van de 2090 kinderen die sinds 2015 uit huis zijn geplaatst, woonden er eind juni van dit jaar 645 nog steeds niet bij hun ouders of verzorgers. De toeslagenaffaire trof vooral huishoudens met een migratieachtergrond, eenoudergezinnen en gezinnen met een laag inkomen, concludeerde het CBS eerder dit jaar.

Door: ANP