De Raad vindt wetsvoorstel hersteloperatie toeslagenaffaire 'ingewikkeld'

De verschillende schadeloosstellingen voor gedupeerden van de toeslagenaffaire die worden voorgesteld in het huidige concept-wetsvoorstel zijn ingewikkeld en onoverzichtelijk. Dat concludeert de Raad voor de rechtspraak in een advies aan staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen).

In het wetsvoorstel staan meerdere vormen van schadeloosstelling: een compensatie, een tegemoetkoming, een vast eenmalig bedrag en kwijtschelding van schulden. In het ene geval krijgen gedupeerden de schadeloosstelling automatisch, maar in het andere geval moeten mensen een aanvraag doen. "Hierdoor is het voor gedupeerden moeilijk te begrijpen óf ze iets moeten doen en wát ze moeten doen om schadeloosstelling te ontvangen", aldus de Raad.

Enorme druk 

Verder leggen de verschillende schadeloosstellingen een enorme druk op de instanties die ze moeten uitvoeren. Dat leidt volgens de Raad tot een risico op fouten, "waardoor gedupeerden toegekende compensatie mogelijk (deels) weer moeten terugbetalen". Daarmee komt het doel van het wetsvoorstel, namelijk het herstellen van vertrouwen in de overheid, onder druk te staan, aldus de Raad.

Aparte paragraaf over rechtsbescherming 

Verder is het volgens de Raad in het huidige wetsvoorstel onduidelijk naar welke rechter gedupeerden moeten stappen als zij het oneens zijn met een beslissing over de schadeloosstelling. De Raad adviseert daarom nadrukkelijk aan de staatssecretaris om een aparte paragraaf over rechtsbescherming in het wetsvoorstel op te nemen.

Volgend jaar eerste herstelbetalingen 

Staatssecretaris De Vries had de Raad voor de rechtspraak in maart gevraagd om naar het wetsvoorstel te kijken. Het concept-wetsvoorstel is vorige week ook voor een spoedadvies naar de Raad van State gestuurd. Doel is om het nog voor het zomerreces in de Tweede Kamer te behandelen. Het kabinet hoopt dan begin volgend jaar te kunnen beginnen met de eerste herstelbetalingen aan kinderen die de dupe zijn geworden van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag.

Door: ANP