Normal_kinderopvang_peuter

De kinderopvang in Nederland is van hoge kwaliteit, schrijft staatssecretaris Tamara van Ark in haar brief aan de Tweede Kamer over het kinderopvangstelsel. Vergeleken met andere landen staat de Nederlandse kinderopvang aan de top. Steeds meer ouders met jonge kinderen zijn de afgelopen decennia gaan werken, mede dankzij de mogelijkheid om hun kinderen in een veilige en professionele omgeving op te laten vangen. Ouders die gebruikmaken van kinderopvang zijn hierover heel tevreden. Kinderen hebben bij de kinderopvang een veilig plek waar ze zich kunnen ontwikkelen, aldus Van Ark. Wel is er op sommige onderdelen ruimte voor verbetering. Dit meldt Veranderingen Kinderopvang. 

Het kinderopvangbeleid is gericht op een goede, veilige en financieel toegankelijke kinderopvang, zodat ouders arbeid en zorg kunnen combineren en kinderen zich kunnen ontwikkelen. Het kabinet zet in op zowel de betaalbaarheid van kinderopvang als op de pedagogische ontwikkeling van kinderen. Dit is de afgelopen jaren gebeurd door het verhogen van de kinderopvangtoeslag, het verbeteren van de kwaliteit van kinderopvang en het investeren in voorschoolse educatie. 

Innovativiteit kinderopvang tijdens coronacrisis

“De sector heeft zich geprofessionaliseerd en de kwaliteit is de afgelopen jaren sterk toegenomen, waardoor onze kinderopvang tot de beste van Europa behoort. Dat is een fantastische prestatie. Het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat stijgt bovendien flink. De sector levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van bijna 900.000 kinderen. Hoe innovatief, creatief en klantgericht de kinderopvang werkt, werd eens te meer duidelijk tijdens de coronacrisis”, schrijft Van Ark.

Kinderopvangtoeslag is verbeterpunt

De staatssecretaris ziet ook verbeterpunten, waaronder de financiering van het kinderopvangstelsel via de kinderopvangtoeslag. Weliswaar is de kinderopvangtoeslag als instrument heel gericht, het stelsel is ook ingewikkeld. Er zijn veel uitvoeringsproblemen.

Conjunctuur, bso & bekendheid kinderopvang 

De kinderopvang is bovendien een conjunctuurgevoelige sector. Bij economische tegenwind wordt naar verwachting minder opvang afgenomen. Van Ark wijst in haar brief op het belang voor de sector van een stabiel overheidsbeleid, ook in economisch mindere tijden. Daarnaast geeft ze aan dat er bij de buitenschoolse opvang nog kansen liggen voor een uitdagender aanbod gericht op de brede ontwikkeling van kinderen.
Tot slot is Van Ark van mening dat er winst te behalen is door de goede kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang bekender te maken bij ouders die hier nog geen gebruik van maken. Relatief veel ouders met een laag inkomen maken op dit moment geen gebruik van formele kinderopvang, terwijl dit de ontwikkeling van het kind kan helpen en ouders kan ondersteunen bij het doen van hun werk. 

Door: Nationale Onderwijsgids