Na instemming leden FNV is nieuwe cao kinderopvang aangenomen

83 procent van de werknemers in de kinderopvang, die lid zijn van de FNV, de grootste vakbond in de sector, heeft ingestemd met de nieuwe cao. Daarmee is de cao aangenomen, want de werkgevers hebben ook al ingestemd. Dit meldt FNV.

“De leden zijn positief over het behaalde resultaat,” zegt Debbie van Leiden, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. “Naast een structurele loonsverhoging van 5,5 procent, zijn ze blij dat er weer een eindejaarsuitkering is en dat er aandacht wordt besteed aan de hoge werkdruk en de werk-privébalans.” Onlangs behaalden de vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV en werkgeversorganisaties BK en BMK een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de 100.000 kinderopvangmedewerkers in Nederland.
 

Loon

Medewerkers in de opvang krijgen in de cao-looptijd van 18 maanden een structurele loonsverhoging van minimaal 5,5 procent. Per 1 januari 2020 krijgen medewerkers een structurele loonsverhoging van 3 procent. Nieuw is dat medewerkers in de kinderopvang vanaf 2020 nu ook een eindejaarsuitkering van 2 procent krijgen. Ook ontvangen medewerkers vanaf 1 januari 2021 een extra bedrag van 12 euro bruto per maand (op basis van fulltime). Dat komt neer op een jaargemiddelde van 3,67 procent. Ook voor stagiairs zijn er afspraken gemaakt; zij hebben weer recht op een stagevergoeding. Voorheen was dit nog optioneel en aan de werkgever om te bepalen.
 

Werkdruk

Om de werkdruk te verminderen in de kinderopvang, zijn er meer groepsgebonden uren afgesproken; deze zijn van 37,5 uur naar minimaal 46 uur per fte per jaar, per vestiging gegaan. In deze uren kunnen pedagogisch medewerkers werkzaamheden doen buiten de groep zonder dat dit ten koste gaat van de aandacht voor de kinderen en de kwaliteit van de opvang. In deze uren worden werkzaamheden gedaan zoals administratie, teamoverleg, oudergesprekken en het voorbereiden van activiteiten.
 

Werk- en privébalans

Ook is het levensfasebewust personeelsbeleid ingevoegd. Per jaar kunnen kinderopvangmedewerkers 138 doorbetaalde uren sparen en opnemen om de balans tussen werk en privé goed te houden. Denk hierbij aan ouderschapsverlof en mantelzorg, minder werken of eerder stoppen voor de pensioengerechtigde leeftijd.
 
Overige afspraken die zijn gemaakt; het recht op onbereikbaarheid, een beperking van het aantal locaties voor oproepkrachten, de invoering van een beroepscode en afspraken over het scholen van werknemers. Tot slot zal er een werkgroep komen waarin afspraken over functiedifferentiatie verder worden uitgewerkt.
 
Door: Nationale Onderwijsgids