Normal_kov__opvang__psz

De inwerkingtreding van de urenuitbreiding voorschoolse educatie wordt met zeven maanden uitgesteld van 1 januari naar 1 augustus 2020. De betrokkenen, waaronder gemeenten en kinderopvang, zeggen meer tijd nodig te hebben voor de realisatie van het plan. Dit schrijft minister Slob aan de Tweede Kamer.

Organisaties, waaronder de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), hebben aangegeven bij de minister dat ze te weinig tijd hebben om de urenuitbreiding voorschoolse educatie op een afgewogen manier te realiseren. Zo moet het pedagogisch beleidsplan en het uurtarief aangepast en besproken worden met de oudercommissie en de ondernemingsraad. Ook moeten personeelscontracten aangepast worden en personeel aangenomen of bijgeschoold worden. Daarnaast moet er voldoende huisvesting gerealiseerd worden.
 
Minister Slob geeft toe dat er inderdaad te weinig tijd zit tussen publicatie van het Wijzigingsbesluit van 1 november 2019 en de inwerkingtreding ervan. Hij hecht ook aan een zorgvuldige invoering van de urenuitbreiding, ook naar de ouders toe. Daarom heeft de minister besloten de inwerkingtredingsdatum uit te stellen naar 1 augustus 2020, schrijft hij. De nieuwe datum zou ook goed aansluiten bij de gangbare inwerkingtredingsdata in het onderwijs.
 
Door: Nationale Onderwijsgids