Samenwerking tussen mbo's en partners belangrijk voor toekomst student

Mbo-studenten verdienen alle kansen om zich goed te ontwikkelen. Soms hebben ze daarbij extra ondersteuning nodig. Dat vraagt slimme en duurzame samenwerking tussen het mbo, gemeenten en partners in het sociaal, zorg- en veiligheidsdomein. De NJi-publicatie 'Mbo-student centraal' biedt daarbij inspiratie en richting. Ook bieden het ministerie van OCW en het NJi mbo-scholen en gemeenten ondersteuning bij het gesprek over die samenwerking in de regio. Dat meldt de NJi. 

Mbo-studenten zijn onmisbaar voor de toekomst van Nederland. Soms hebben ze echter extra ondersteuning nodig om zich goed te ontwikkelen. Vincent Fafieanie, projectleider bij het Nederlands Jeugdinstituut: 'We zien in de praktijk dat jongeren het pittig hebben. Denk aan armoede, relaties, chronische ziekte, huisvesting, schulden en mentaal welbevinden. Daardoor kan het lastig zijn voor mbo-studenten om hun opleiding af te ronden. Het is dan extra belangrijk dat alle betrokken partijen goed samenwerken zodat studenten de juiste steun of hulp krijgen. En daarmee zicht houden op een kansrijke en succesvolle toekomst.'

Inspiratiedocument 

Het NJi heeft samen met andere organisaties een inspiratiedocument opgesteld: 'Mbo-student centraal. Samenwerken voor een succesvolle en kansrijke toekomst'. De publicatie is bedoeld om mbo-instellingen, gemeenten en hun partners inspiratie en richting te geven om nog beter met elkaar samen te werken.

Het document biedt een overzicht van vraagstukken waar studenten mee te maken kunnen hebben en inzicht in welke professionals vanuit school en het sociaal domein hierbij betrokken zijn. Ook zet het knelpunten in de bestuurlijke samenwerking op een rij. Studenten vertellen wat zij belangrijk vinden. Twee uitgebreide praktijkvoorbeelden beschrijven hoe regio's met een succesvolle samenwerking omgaan met knelpunten. Tot slot biedt het document handvatten voor het voeren van het gesprek in de regio.

Verbetering van de ondersteuning voor studenten 

Het document is geschreven in het kader van de Verbeteragenda passend onderwijs mbo van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De werkgroep van de Verbeteragenda roept mbo-instellingen, gemeenten en hun partners op om in de regio het gesprek te voeren over verbetering van de ondersteuning voor studenten. Het document kan helpen bij het verstevigen en verduurzamen van de regionale samenwerking. Wil je als mbo-school of gemeente ondersteuning bij het voeren van dit gesprek? Neem dan contact op met Vincent Fafieanie.

De publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met de ministeries van OCW en VWS, de gemeente Utrecht, de MBO Raad, Ieder(in), JongPIT, de VNG, Jeugdzorg Nederland, het Deltion College, mboRijnland, Jellinek, de Nederlandse ggz, Ouders & Onderwijs, Sociaal Werk Nederland en het Nederlands Jeugdinstituut. Zij maken deel uit van de werkgroep die zich inzet voor de verbetering van de samenwerking van mbo-instellingen in het sociaal domein voor de inzet van ondersteuning voor mbo-studenten, in het kader van de Verbeteragenda passend onderwijs mbo.

Door: Nationale Onderwijsgids