Normal_kinderopvang_peuter

Sinds dit jaar gelden voor peuterspeelzalen dezelfde kwaliteitseisen als voor kinderdagverblijven. Voor veel peuterspeelzalen leverde dit nogal wat uitdagingen op, zeker voor kleine organisaties. BOinK en Sociaal Werk willen graag weten hoe de harmonisatie in de kinderopvang voor deze kleine opvanglocaties is verlopen. Dit meldt BOinK.

Beide organisaties willen graag van kleine peuterspeelzalen horen wat hun ervaringen zijn tot dusver en welke obstakels ze zijn tegengekomen. Ook willen ze meedenken in het vinden van praktische oplossingen, zoals bij bijvoorbeeld bezettingsproblemen of het organiseren van medezeggenschap.

BOinK en Sociaal Werk nodigen ouders, oudercommissies, besturen en houders van  kleine peuterspeelzalen uit om hun ervaringen met de harmonisatie te delen in rondetafelgesprekken. Deze gesprekken vinden plaats in overleg op een dag en plaats naar keuze. Meer informatie op www.boink.info.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids