Logo_logo_stichting_lezen

Op woensdag 11 april organiseert Stichting Lezen in Leeuwarden het congres Lezen Centraal 2018, met als motto 'Ik zie, ik zie wat jij niet ziet... Hoe lezen kan verruimen en verrijken'. Een inspirerend en informatief congres over de laatste trends en ontwikkelingen in het denken over lezen en leesbevordering. 

Literatuur ontregelt. Boeken zetten aan tot denken en kunnen voor een frisse blik zorgen. Opgaan in een verhaal, meeleven met personages - dat vergroot het inlevingsvermogen en scherpt het zelfbeeld. Lezen draagt zo niet alleen bij aan persoonlijke vorming, maar ook aan burgerschapsvorming. Maar dat gaat alleen op als (kinder)literatuur breed en divers is, geen stereotypen bevestigt en een waarachtige afspiegeling vormt van de samenleving.

Lezen Centraal gaat nader op dit onderwerp in, onder het motto: Ik zie, ik zie wie jij niet ziet …, hoe lezen kan verruimen en verrijken. In welke mate worden bijvoorbeeld ouderen, migranten, lhbti’s en andere groepen stereotiep neergezet in verhalen en romans? En waarom hebben kinderen recht op diversiteit in (kinder)boeken? En hoe is het daarmee feitelijk gesteld?

Onder leiding van dagvoorzitter Abdelkader Benali bespreekt een keur aan wetenschappers, auteurs en professionals deze vragen. Er zal aandacht zijn voor uiteenlopende onderwerpen als meertaligheid, diversiteit, gender en burgerschapsvorming. We doen dat dit jaar op een even bijzondere als passende locatie: de Harmonie in Leeuwarden, Europese Culturele Hoofdstad 2018. We zullen dan ook deels aansluiten bij het programma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Het congres is bedoeld voor medewerkers in de kinderopvang, leraren (po tot en met hbo), beleidsmakers, bibliotheekprofessionals, onderzoekers en andere geïnteresseerden in leesbevordering. Tot 1 april 2018 kunt u zich aanmelden via lezencentraal.nl. Hier kunt u ook aangeven welke deelsessies u wilt volgen. Inschrijving voor de sessies geschiedt op basis van volgorde van binnenkomst. Vol is vol. De deelnamekosten bedragen  € 175,- (speciaal studententarief: € 35,-, nummer collegekaart vermelden) Inclusief koffie, thee, lunch en congresmap.

Voor meer informatie over het congres kunt u contact opnemen met Barbara Berends via bberends@lezen.nl of Desirée van der Zander via dvanderzander@lezen.nl / 06 41 42 02 84 van Stichting Lezen (020 623 05 66) of kijk op lezencentraal.nl.

(Dit is een advertorial)