Normal_speeltuin__po__kov__spelen__buiten__kinderen__meisjes__vrolijk__plezier

De Friese gemeenten Súdwest-Fryslân en Franekeradeel hebben geblunderd met het verstrekken van informatie aan ouders wat betreft de kinderopvang in hun gemeenten. Sinds 2016 zijn gemeenten verplicht om aan de ouders te melden welke maatregelen er genomen worden indien een kinderdagverblijf zich niet aan de wet houdt. Franekeradeel maakte hierover niets bekend, terwijl Súdwest-Fryslân drie dwangsommen publiceerde die nooit zijn opgelegd. Dat meldt de Leeuwarder Courant. 

Het vermelden van de maatregelen door de gemeenten is door het kabinet bepaald. Op die manier is het voor ouders makkelijker om een opvang te kiezen voor hun kind. Ook kunnen ze dan beter meedenken over verbeteringen.

Die informatie moet door gemeenten worden gepubliceerd in het Landelijk Register voor kinderopvang (LRKP). In Súdwest-Fryslân zagen ouders dat er drie dwangsommen stonden genoteerd. De betreffende locaties maken deel uit van de organisatie Kids First Cop Groep. Directeur Marijke Fokkema noemt het voorval vervelend, omdat ouders door die verkeerde informatie afgeschrikt kunnen worden. Inmiddels is er contact geweest met de gemeente om de fout te herstellen.

De foutief vermelde dwangsommen waren volgens een woordvoerder enkel een vooraankonding. Er is nooit sprake geweest van een serieuze dwangsom. Vervolgens is er iets misgegaan, waardoor de informatie gepubliceerd werd. Nadat Kids First Cop Groep navraag deed, is door de gemeente Súdwest-Fryslân bevestigd dat de fouten inderdaad worden hersteld.

Waarom de gemeente Franekeradeel in de fout is gegaan door de maatregelen twee jaar lang niet openbaar te maken voor de ouders, is voor de gemeente zelf ook nog een raadsel.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids