Normal_kind_spelen_statisch

Steeds meer kinderen worden op tijd ingeënt. Dit blijkt uit het RIVM-rapport ‘Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland’ (verslagjaar 2015). Zo ligt de gemiddelde deelname per vaccinatie tussen de 92 en 99 procent. Uit een enquête die Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen (BOinK) uitvoerde bleek dat de meeste ouders graag willen weten of er niet-ingeënte kinderen op het kinderdagverblijf zitten waar zij hun kinderen heen brengen. Dit meldt het RIVM. 

De gemiddelde deelname per vaccinatie ligt tussen de 92 en 99 procent. Het deel van de zuigelingen dat de eerste DKTP-vaccinatie op tijd krijgt, is gestegen naar 89 procent. Tevens is de tijdige en volledige deelname aan de volledige primaire DKTP-serie (de eerste drie vaccinaties) in de afgelopen vijf jaar verbeterd van 60 naar 69 procent. Het RIVM stelt dat opnieuw de grote inzet van ouders, GGD’en en consultatiebureaus voor de volksgezondheid bewezen is in het nieuwe rapport. 
 
De deelname aan de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker blijft met 61 procent nog aan de lage kant. Daarnaast wordt voor de tweede BMR-vaccinatie voor 9-jarigen (93 procent), de gewenste deelname van 95 procent niet bereikt. Om groepsimmuniteit tegen mazelen te creëren, is een vaccinatiegraad van minimaal 95 procent nodig voor beide BMR-vaccinaties.
 
Het is belangrijk dat de inspanningen van de Jeugdgezondheidszorg samen met de ouders met kracht worden voortgezet. Niet alleen voor een goede bescherming op individueel niveau, maar ook voor de groepsimmuniteit, zodat ook kinderen die nog te jong zijn voor vaccinatie beschermd worden.
 
Uit het onderzoek van BOinK blijkt dat bijna 30 procent van de ouders wil dat kinderdagverblijven niet-ingeënte kinderen weigeren. Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek eerder dat 118 van de 560 ondervraagde kinderdagverblijven bereid zijn kinderen te weigeren. Zij vinden dat de gezondheid van de andere kinderen en de medewerkers voor gaan op het recht van ouders hun kind niet te laten vaccineren.
 

© Nationale Onderwijsgids