Hogescholen nemen maatregelen tegen gesjoemel met studentenvisum

Hogescholen gaan maatregelen nemen om te voorkomen dat jongeren van buiten de Europese Unie zich inschrijven alleen maar om met een studentenvisum naar Nederland te komen en hier dan als het ware te verdwijnen. Dat bevestigt een woordvoerder van de Vereniging Hogescholen na een bericht in NRC. "Gelukkig halen we er nu al veel van die pogingen tot inschrijving tussenuit, maar we zien er behoorlijk wat."

Het begon de onderwijsinstellingen al eerder op te vallen dat er soms uit één land wel tientallen inschrijvingen binnenkwamen die exact op elkaar leken en waarin alleen de naam van de student in spe anders was dan op de andere aanmeldingen. Dergelijke pogingen, waarschijnlijk via bedrijfjes geregeld, komen vooral vanuit Bangladesh. Ook Sri Lanka, Nepal, Pakistan, India en Nigeria zijn risicolanden als het gaat om zulke aanmeldingen.

Inschrijfgeld vragen

De hogescholen denken eraan om bij inschrijvingen waarover vragen rijzen, bijvoorbeeld het inschrijfgeld ineens te vragen en om online gesprekken te voeren met de kandidaten. Daarmee hopen ze extra drempels op te werpen.

IND kijkt mee

Ook de IND gaat ernaar kijken, aldus de vereniging. Hogescholen zijn er immers niet voor om illegale instroom aan te pakken, aldus de zegsman. Hoeveel pogingen tot inschrijving er tot nu toe zijn geweest, heeft de vereniging niet geteld.

Door: ANP