https://www.nationaleonderwijsgids.nl/speciaal-onderwijs/nieuws/57527-onderwijsinspectie-doet-groot-onderzoek-naar-gevolgen-coronacrisis.html

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we terugblikken op wat er is gebeurd in onderwijsland. Wat waren deze week de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag?

Maandag: Bij vier universiteiten kun je straks in twee jaar leraar en 'master of science' worden

De educatieve master primair onderwijs biedt studenten in twee jaar tijd zowel hun lesbevoegdheid voor de basisschool als de graad ‘master of science’. Vier universiteiten, namelijk de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Leiden, willen deze master gaan aanbieden. De PO-Raad is blij met de diversiteit aan opleidingsroutes om leraar te worden.
 

Dinsdag: Studenten gaan eindexamenkandidaten bijles geven

Studenten gaan eindexamenkandidaten helpen bij het wegwerken van eventuele leerachterstanden door de coronacrisis. Via het platform studentinzetopschool.nl kunnen scholen een student inschakelen voor alle vakken, online en offline. Zij betalen daarvoor een vaste prijs. Bijkomend voordeel is is dat al deze studenten in aanraking komen met het onderwijs en zo hopelijk enthousiast worden gemaakt voor het leraarschap, aldus de VO-raad.

 

Woensdag: ‘Structureel 900 miljoen euro nodig voor dichten loonkloof’

Onderwijsorganisaties doen in een nieuw manifest een dringende oproep aan de politieke partijen om de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs te dichten. Hiervoor is een structurele investering nodig van 900 miljoen euro. Het lerarentekort is nog altijd een groot probleem, en dat terwijl het erg belangrijk is om goede mensen voor het onderwijs te behouden en aan te trekken. De organisaties in het manifest: "Daarvoor is het gelijkwaardig belonen in het funderend onderwijs een harde voorwaarde.”
 

Donderdag: Vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt: leerling uitsluiten mag niet meer

Vanaf 1 augustus 2021 mogen scholen niet langer leerlingen uitsluiten van uitjes, sportdagen of kerstdiners. Ze mogen een scholier geen gratis alternatieve activiteit aanbieden. Scholen vermelden dit nadrukkelijk in de schoolgids en het schoolplan. Dit voorkomt dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige ouderbijdrage betalen, niet mee kunnen doen aan de extra activiteiten. Dit geldt ook voor bijles, huiswerkbegeleiding, examentraining en langdurige extra activiteiten, bijvoorbeeld tweetalig onderwijs.
 

Vrijdag: Onderwijsinspectie doet groot onderzoek naar gevolgen coronacrisis

Dit onderzoek vindt plaats in alle onderwijssectoren om te bepalen welke gevolgen zestien maanden corona voor het onderwijs heeft en hoe besturen en scholen daarmee omgaan. De focus ligt op de effecten voor leerlingen/studenten en de borging daarvan door besturen en scholen: hoe is het zicht op de leerlingen/studenten, spelen scholen op dit moment adequaat in op de (leer-)behoeftes en hoe wordt daarop gestuurd? Ook vindt de inspectie het belangrijk om tijdens dit onderzoek kansen en goede interventies in beeld te brengen en deze voorbeelden te delen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids