Normal_hanze__hogeschool__groningen

Het lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen van de Hanzehogeschool Groningen start een onderzoeksproject met het Norinchukin Research Institute in Tokio. Het onderzoek vergelijkt Noord-Nederland met landelijke regio’s in Japan. De samenwerking is ontstaan door de Japanse belangstelling voor de manier waarop we in Noord-Nederland omgaan met gebiedscoöperaties en innovatiewerkplaatsen. Dit meldt Hanzehogeschool.

Overeenkomsten Noord-Nederland en Japan

De uitdagingen in de landelijke regio’s van Japan zijn te vergelijken met die in Noord-Nederland. Vergrijzing, agrarische innovaties en verstedelijking zorgen in Japan de afgelopen jaren voor een unieke situatie die is ontstaan buiten de grote steden. Deze ontwikkelingen spelen ook op het platteland van Noord-Nederland een grote rol. Ook blijkt er in de landelijke gebieden van Japan een vacuüm te zijn ontstaan waar eerst de overheid een grote rol speelde, vergelijkbaar met Noord-Nederland.
 

Gebiedscoöperaties in Nederland 

In de gemeente Westerkwartier en in het oosten van de provincie Groningen wordt tegenwoordig succesvol samengewerkt door overheid, bedrijven en kennisinstellingen in gebiedscoöperaties, innovatiewerkplaatsen en een regiocoöperatie. Het lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen heeft hier veel initiatief in genomen. Deze vormen van samenwerking kunnen ook voor Japan uitkomst bieden. 
 

Japanse akkerbouwcoöperaties

In Japan worden op dit moment gemeenschappen in de regio te versterkt. Dit doen zij met het concept 6th industry. Agricultuur (akkerbouw) gaat hand in hand met natuurbeheer, visserij, veehouderij, verwerking en distributie van producten. In Japan hebben ze akkerbouwcoöperaties die samenwerken in een landelijk coöperatief verband. 
 
Kortom, het gedachtegoed van samenwerking via coöperaties leeft zowel in Noord-Nederland als in Japan. In beide landen zijn dezelfde trends te ontdekken. De onderzoekers uit Tokio gaan met onderzoekers van het lectoraat van de Hanzehogeschool kijken naar de verschillen en overeenkomsten tussen het stedelijk veld van Groningen en een vergelijkbare regio in Japan. Daarbij onderzoeken zij of innovatiewerkplaatsen, gebieds- en regiocoöperaties ook in Japan gerealiseerd kunnen worden. 
 

Lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen

Het lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen van de Hanzehogeschool Groningen onderzoekt nieuwe vormen van regionale samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen, overheden en organisaties in het maatschappelijk middenveld. Meer informatie is hier te vinden.
 

Norinchukin Research Institute

De onderzoekers van het Norinchukin Research Institute geven regelmatig lezingen op universiteiten in Japan en Azië. Het instituut heeft een voorname positie in Japan op het gebied van onderzoek naar agricultuur, bosbeheer, visserij en de gemeenschappen die hier van afhankelijk zijn. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids