Arjen Edzes nieuwe lector Regionale Arbeidsmarkt binnen Hanzehogeschool

Vandaag wordt dr. Arjen Edzes geïnstalleerd als lector Regionale Arbeidsmarkt. Binnen het lectoraat Human Capital houdt hij zich bezig met de ontwikkelingen van de regionale arbeidsmarkt. En dat is noodzakelijk, want de komende jaren veranderen de gevraagde kennis, vaardigheden en omvang van het werk flink. In Noord-Nederland moeten we het werk in de toekomst met minder mensen doen. Deze veranderingen hebben impact op de manier van werven, opleiden, binden en ontwikkelen van talent in de regio. Dat meldt de Hanzehogeschool Groningen.

Arjen Edzes voert zijn leeropdracht uit binnen Talent in de Regio, gericht op het voorbereiden van de beroepsbevolking en werkgevers voor de arbeidsmarkt van de toekomst. “Het sleutelwoord is aanpassingsvermogen; het vermogen van individuen, organisaties, sectoren en regio’s om zich snel te kunnen aanpassen wanneer kennis en vaardigheden verouderen en tekorten aan personeel gaan toenemen. Dat is de belangrijkste uitdaging voor de regio. Daar hoop ik de komende jaren mijn bijdrage aan te leveren.” aldus Edzes. Talent in de Regio is een samenwerking tussen gemeenten, kennisinstellingen, werkgevers – en werknemersorganisaties. Edzes werkt met zijn onderzoeksteam aan:


1. betere matchingsprocessen op de arbeidsmarkt onder meer door de invoering van een carrière- & matchingtool;
2. binding van talent aan de regio onder meer door de monitoring van loopbanen en carrières op de arbeidsmarkt;
3. een leven lang leren gedurende de loopbaan onder meer door het stimuleren van de leercultuur en kennisuitwisseling in de regio.

Arjen Edzes 

Arjen Edzes (1965) is aan de RUG afgestudeerd als arbeids- en organisatiesocioloog. Hij heeft altijd op het grensvlak van onderzoek, onderwijs en advisering gewerkt in verschillende publieke en private functies, waaronder als managementconsultant bij Deloitte en als commercieel onderzoeker bij het Centrum voor Arbeid en Beleid. Hij combineert zijn lectorschap met een aanstelling als universitair hoofddocent aan de vakgroep Economische geografie van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Door: Nationale Onderwijsgids
Beeld: Hanzehogeschool