Normal_geld__euro__sparen

De eerste tien universiteiten en vijf hogescholen kunnen vanaf nu investeringen gaan doen in de kwaliteit van het hoger onderwijs met de opbrengsten van het Studievoorschot. Van deze vijftien instellingen is het plan goedgekeurd. Zij gaan zorgen voor onder andere betere studentbegeleiding, betere onderwijsfaciliteiten, meer toegankelijkheid en hogere docentkwaliteit. Bij elkaar opgeteld wordt er voor de plannen van deze eerste vijftien universiteiten en hogescholen in de jaren 2019-2024 ruim 600 miljoen euro geïnvesteerd. In totaal, de jaren tot 2024 bij elkaar opgeteld, is er met de kwaliteitsplannen 2,3 miljard euro gemoeid. Dit meldt Rijksoverheid.

De plannen zijn per instelling bepaald door studenten, docenten en bestuurders. Zo kiest de Rijksuniversiteit Groningen ervoor om een deel van het geld te gebruiken om meer studentpsychologen en extra studiebegeleiders aan te nemen. De Radboud Universiteit Nijmegen verruimt de openingstijden van de universiteitsbibliotheek en vergroot het aantal studiewerkplekken, overlegruimten voor studenten en practicumfaciliteiten. Op Hogeschool INHOLLAND wordt er geïnvesteerd in een fonds waarmee studenten en studieverenigingen financiering kunnen krijgen voor eigen initiatieven en projecten. Universiteit Maastricht verkleint de groepsgroottes van werkgroepen naar 12-15 studenten. En Codarts Rotterdam investeert in het uitbreiden van de gratis Nederlandse en Engelse taallessen voor zowel Nederlandse als internationale studenten.
 
De plannen zijn onderdeel van het akkoord over de kwaliteitsafspraken dat in 2018 met de universiteiten (VSNU), de hogescholen (Vereniging Hogescholen) en de studentenorganisaties (ISO en LSVb) is gesloten. Belangrijke afspraak daarbij is dat de studenten aan iedere instelling betrokken moeten zijn bij de totstandkoming van de plannen en instemmingsrecht hebben op de besteding van de studievoorschotmiddelen. Daar worden de plannen ook op getoetst door de NVAO.
 
Tot nu toe krijgen drie instellingen de kans om een nieuw plan in te dienen. In de plannen van die instellingen ontbrak het aan concrete doelstellingen, monitoring of de plannen waren nog niet gemaakt voor alle jaren tot en met 2024. Voor de overige instellingen loopt de procedure van beoordeling en besluitvorming nog. In april 2020 moeten de plannen van alle 54 instellingen zijn getoetst. Op https://rijksoverheid.nl/kwaliteitsafspraken-hoger-onderwijs is actuele informatie per instelling te vinden, waaronder de besluiten.
 
Door: Nationale Onderwijsgids