Kaag: Kabinet niet van plan om compensatie leenstelsel te verhogen

Minister Kaag geeft aan dat de verruiming van de compensatie voor studenten uit de leenstelselgeneratie niet financieel zal zijn. Hoewel minister Dijkgraaf nog op zoek is naar mogelijkheden voor een ruimere compensatie lijkt dat er volgens Kaag niet in te zitten en deze wordt zeker niet verhoogd. Dit meldt Scienceguide. 

Minister Kaag heeft dit tijdens het debat over de Startnota aangekondigd. De uitspraak die zij deed was een reactie op de inbreng van Mahir Alkaya (kamerlid SP). 

Basisbeurs 

Kaag probeerde de aandacht te richten op de terugkeer van de basisbeurs, de studievouchers en de inspanning van minister Dijkgraaf om samen met studentenorganisaties te zoeken naar andere manieren om studenten tegemoet te komen.

Compensatie 

Een motie van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PvdA en Nilüfer Gündoğan, waarin het kabinet wordt gevraagd om een volledige compensatie uit te werken voor studenten uit de leenstelselgeneratie werd door Kaag ontraden. Een motie in de Eerste Kamer om studenten ruimhartiger te compenseren werd al eerder door premier Mark Rutte afgeraden. De motie werd wel gewoon aangenomen. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk
Beeld: Rijksoverheid