Studenten kunnen met behulp van Univé de studieschuld beperken en aflossen

Univé gaat studenten met een lening helpen bij het beheersbaar houden en aflossen van hun studieschuld. Met Toekomstgericht Studeren kunnen studenten vanaf 7 februari hun leengedrag op de website van de coöperatie in kaart brengen. Om vervolgens vast te stellen welke mogelijkheden en beperkingen hun schuldprognose in de toekomst met zich meebrengt. Volgens Ron Bavelaar, voorzitter van de Raad van Bestuur van Coöperatie Univé, is bewustwording het begin: "Uiteindelijk willen we studenten helpen om hun schuld zo laag mogelijk te houden en na hun studietijd zo snel mogelijk weer schuldenvrij te zijn." Dit meldt Univé. 

Het initiatief van Univé start in de vorm van een pilot met een duur van acht maanden. Daarna wil de coöperatie studenten met een lening stelselmatig ondersteunen bij het minimaliseren van hun schuld en beperken van hun financiële risico’s later. "Op onze website willen we met een online inzichttool studenten helpen kansen te ontdekken om hun bestedingen omlaag te brengen en hun leenbehoefte te verkleinen. Daarnaast denken we na hoe we, in de toekomst, eventueel met apps of andere tools studenten kunnen faciliteren om dagelijks op uitgaven te besparen," aldus Bavelaar. "En wanneer hun studietijd erop zit helpen we met online trainingen en onze financieel adviseurs in het opstellen en volgen van een aflosplan dat studenten sneller en efficiënt van hun studieschuld afhelpt."

Leenstelsel 

Volgens de laatste cijfers van het CBS hadden 1,6 miljoen mensen in 2021 een studieschuld in Nederland, die gemiddeld 15.200 euro per persoon bedraagt. Met een gemiddelde van 19.100 euro is de schuldenlast onder 25- tot 30-jarigen het zwaarst. In totaal komt de schuld van huidige en oud-studenten neer op 24,4 euro miljard. De totale studieschuld loopt jaarlijks op en is sinds 2015, het jaar waarin het leenstelsel werd ingevoerd, bijna verdubbeld. Dat het leenstelsel in 2023 wordt afgeschaft en leenstelselstudenten gemiddeld zo’n 1.000 euro compensatie ontvangen doet volgens Bavelaar niet af aan de financiële zorgen die jongeren met een studieschuld ervaren na hun studie. "Zo’n schuld achtervolgt en beperkt je lange tijd en zeker als het om een fors bedrag gaat is het een molensteen om je nek, bijvoorbeeld als je een hypotheek wil om een woning te kopen. Voor studenten individueel, maar ook maatschappelijk is het van groot belang dat we jonge mensen helpen te voorkomen dat hun schuldenlast onnodig hoog oploopt."

Psychische problemen 

In 2019 maakte onderzoek van Motivaction duidelijk dat schuldzorgen zich niet alleen later financieel laten voelen, maar ook tijdens de studietijd op het gebied van welzijn hun sporen nalaten. Studenten die geld lenen voor hun studie ervaren volgens het onderzoeksbureau vaker psychische problemen dan niet-leners, zoals stress, vermoeidheid en depressie. Het onderzoeksbureau toonde aan dat 60 procent van de studenten geregeld stress ervaart over hun studieschuld, 40 procent spreekt van emotionele uitputting en 39 procent zich zorgen maakt over zijn of haar financiële situatie.

"Herkenbaar", vindt Maaike Wind. Ze is oprichter van Fuck Die Studieschuld, het schuldhulpplatform waarmee Univé samenwerkt om studenten te helpen bij het aflossen. Ze weet als ervaringsdeskundige waar ze over praat. ‘Zelf heb ik me jarenlang voor m'n studieschuld geschaamd. Ik had het gevoel dat ik enorm klem zat.’ Wind begon met een studieschuld van 51.759,61 euro . De eerste jaren loste ze alleen het minimumbedrag af. Uiteindelijk gooide ze het roer fanatiek om. De laatste 31.000 euro loste ze in twee jaar af. "Bevrijdend", zegt ze. "En het viel me bovendien enorm mee. Het klinkt misschien vreemd, maar aflossen is veel leuker dan je denkt."

Door: Nationale Onderwijsgids