Logo_cbs_logo_centraal_bureau_statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een notitie gepubliceerd over niet-bekostigd onderwijs. Deze notitie beschrijft de uitkomsten van een review naar de kwaliteit van de nationale studenten enquête (NSE) van 2019 voor het niet-bekostigd onderwijs. Dit meldt het CBS.

De volgende onderzoeksvragen staan centraal:  
 
  1. In hoeverre verschilt de administratieve werkelijkheid van de door de student ingevulde gegevens, en wat is het effect van deze reparatie op responspercentages en themascores?
  2. In hoeverre is de herstelde respons in 2019 vergelijkbaar met die uit eerdere jaren wat betreft kwantiteit (responspercentage) en kwaliteit (representativiteit)?
  3. Zijn de herstelde NSE2019 data publicabel, en zo ja, op welk niveau kunnen de resultaten voor het niet-bekostigd onderwijs worden gepubliceerd?
Dit onderzoek is bekostigd door Studiekeuze123. Meer informatie is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids