Loonkloof het kleinst in onderwijs

Het verschil in loon tussen de top en de doorsnee werknemers van de duizend grootste bedrijven in Nederland is iets kleiner geworden. Het brutojaarsalaris van de vijf topverdieners per bedrijf was vorig jaar 5,9 keer zo hoog als de doorsnee voltijdlonen bij deze grote bedrijven. De loonkloof is het kleinst in het onderwijs. Dit meldt het CBS.

In de periode 2010-2017 liep de loonkloof op van 5,5 naar 6,1 en zakte daarna tot 5,9 in 2019 en 2020. Het brutojaarloon van de vijfduizend topverdieners bij de duizend grootste bedrijven bedroeg in 2020 gemiddeld 259 duizend euro.
 

Handel

De loonkloof is het grootst in de bedrijfstak handel: de top verdient hier gemiddeld 11,2 keer zoveel als de gewone werknemers bij hetzelfde bedrijf. Ook in de bedrijfstak informatie en communicatie is het verschil relatief groot. Tot en met 2016 was de loonkloof het hoogst in de financiële dienstverlening. In deze bedrijfstak is de loonkloof nu gedaald van 15,7 in 2010 naar 9,3.
 

Onderwijs

De loonkloof is het kleinst in het onderwijs. In 10 jaar tijd is de loonkloof gedaald van 2,7 in 2010 naar 2,4 in 2020. Voor de publieke en semipublieke instellingen geldt de Wet normering topinkomens, die grenzen stelt aan de hoogte van de beloning.
 

Jongeren

Bij sommige bedrijven met grote loonverschillen geldt niet zozeer dat de top veel verdient, maar dat het loon van de gewone werknemers laag uitpakt. Dit is bijvoorbeeld het geval als er relatief veel jongeren werken, zoals in de horeca en de handel.
 
Door: Nationale Onderwijsgids