Meer studenten voor hbo-verpleegkunde, aantal mbo-studenten stagneert

In het huidige studiejaar 2020/2021 zijn 9,1 duizend studenten begonnen met een hbo-opleiding verpleegkunde. Dat zijn er 12 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal nieuwe studenten in de verplegende opleiding in het mbo bleef gelijk op 10,1 duizend. De instroom in de mbo-opleiding verzorgende individuele gezondheidszorg (ig) daalde met 11 procent naar 9,4 duizend studenten. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe voorlopige cijfers van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

De instroom in de opleiding hbo-verpleegkunde in studiejaar 2020/2021 is ruim twee keer zo hoog als in 2010/2011. Vooral de afgelopen twee jaren is het aantal nieuwe studenten sterk gestegen. De meeste instellingen hebben de numerus fixus op deze opleidingen met ingang van studiejaar 2019/2020 afgeschaft. De groei zit vooral bij voltijdstudies, die dit studiejaar 17 procent meer instroom hadden dan een jaar eerder.
In totaal stroomden in studiejaar 2020/2021 in hogere beroepsopleidingen voor zorg en welzijn 52,1 duizend studenten in. Dat ligt hoger dan een studiejaar eerder, toen 45,7 duizend studenten begonnen.
 

Iets minder nieuwe studenten mbo-opleidingen zorg en welzijn

In totaal stroomden in studiejaar 2020/2021 in middelbare beroepsopleidingen voor zorg en welzijn ruim 72,1 duizend studenten in. Dat zijn er iets minder dan een studiejaar eerder (72,5 duizend). Er bestaat een grote diversiteit aan mbo-opleidingen op het gebied van zorg en welzijn. 
 

Instroom mbo-verpleegkunde stabiel

In het huidige studiejaar begonnen 10.070 studenten aan de opleiding mbo-verpleegkunde, vrijwel evenveel als het jaar ervoor (10.050). Van hen koos 64 procent voor een beroepsopleidende leerweg (bol: vooral les op school en stages) en 36 procent voor een beroepsbegeleidende leerweg (bbl: arbeidsovereenkomst en een dag les). De instroom in de bbl-opleiding mbo-verpleegkunde is vanaf studiejaar 2018/2019 wat gedaald, terwijl die in de bol-opleiding toenam met 5 procent in studiejaar 2020/2021.
 

Instroom mbo-verzorgende ig daalt

In de opleiding verzorgende ig stroomden in het huidige studiejaar 9,4 duizend studenten in. Dat zijn er 11 procent minder dan een jaar eerder (10,6 duizend studenten). In tegenstelling tot de opleiding mbo-verpleegkunde is bij verzorgende ig de bbl de meest gekozen leerweg. Van de instromers in studiejaar 2020/2021 koos 36 procent een bol-opleiding en 64 procent voor een bbl-opleiding. De laatste jaren beginnen minder studenten met een opleiding verzorgende ig. Bij de leerweg bol daalt de instroom sinds studiejaar 2017/’18. In het studiejaar 2020/’21 begonnen 12 procent minder studenten dan het jaar ervoor. Instroom in de leerweg bbl daalt sinds studiejaar 2019/2020 en ligt in het huidige studiejaar 11 procent lager.
 
Door: Nationale Onderwijsgids