Hoogste ziekteverzuim in 17 jaar, maar juist minder verzuim in het onderwijs

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid is in 2020 gestegen tot 4,7 procent, het hoogste sinds 2003. In 2019 was het verzuim nog 4,4 procent. Net als de twee jaren ervoor was het verzuim in de zorg het hoogst. Opvallend genoeg is in het onderwijs het ziekteverzuimpercentage gedaald. Dit meldt het CBS.

In 2020 waren het openbaar bestuur (5,1 procent) en het onderwijs (4,8 procent) de enige bedrijfstakken waar het ziekteverzuimpercentage was gedaald ten opzichte van een jaar eerder. In 2020 was het ziekteverzuim onder werknemers met 6,4 procent het hoogst in de zorg. In 2019 was dit nog 5,7 procent.
 

Griep of verkoudheid vaakst reden voor verzuim

Verreweg de meest voorkomende klacht waarmee werknemers tussen de 15 en 75 jaar verzuimen, is griep of verkoudheid. In 2020 gaf 30 procent van alle werknemers aan zich met dergelijke klachten wel eens te hebben ziekgemeld. Na griep of verkoudheid werden rugklachten, psychische klachten en buik-, maag- of darmklachten (alle 5 procent) ook relatief vaak genoemd als reden voor verzuim. Bijna een kwart (24 procent) van alle werknemers gaf aan nog nooit te hebben verzuimd.
 

Verzuim door het coronavirus

Van alle werknemers gaf in 2020 ruim 2 procent aan te hebben verzuimd met klachten die werden veroorzaakt door het coronavirus (zoals klachten aan luchtwegen en verkoudheidsklachten), en dat dit is bevestigd met een test. Van alle bedrijfstakken was de groep werknemers die verzuimde vanwege coronaklachten met bijna 4 procent het grootst in de zorg. Ook in het onderwijs en in de handel was dit met 3 procent bovengemiddeld hoog. In de landbouw, de informatie en communicatie, en bij financiële instellingen (alle 1 procent) was het verzuim met klachten die werden veroorzaakt door het coronavirus relatief laag.
 
Door: Nationale Onderwijsgids