Normal_collegezaal__studenten__studeren

Er hebben zich in het studiejaar 2018/2019 landelijk 2,8 procent meer studenten aangemeld voor een hbo-opleiding dan een jaar geleden. Daarmee zet de verbetering in de groei van het aantal inschrijvingen van vorig jaar zich door. Vooral voor de Associate degree, deeltijd- en duale opleidingen en de pabo is het aantal inschrijvingen flink gestegen. Dit meldt Vereniging Hogescholen. 

In de sectoren Economie is de groei het hoogst, met 4,7 procent. Bij de sectoren onderwijs en techniek is sprake van een lichte stijging van rond de 1 procent. Landbouw en natuurlijke omgeving is de enige sector die het aantal inschrijvingen ziet dalen ten opzichte van vorig jaar. Het gaat om een daling van bijna 5 procent.
 

Meer belangstelling voor Pabo

Het aantal inschrijvingen bij de pabo ligt ruim 10 procent hoger dan vorig jaar. De groei is het grootst bij de duale variant maar in absolute aantallen gaat het nog altijd om een kleine groep (128 inschrijvingen). Bij de voltijd- en deeltijd variant van de pabo is de groei respectievelijk 7,6 procent en 11,5 procent. Bovendien neemt het aantal zij-instromers in de pabo toe tot ruim 400 tot nu toe. 
 

Aanmeldingen lerarenopleidingen gedaald

Het aantal inschrijvingen bij de tweedegraads lerarenopleidingen is daarentegen gedaald ten opzichte van vorig jaar (-6,5 procent), waarbij overigens de verschillen tussen opleidingen groot zijn. Het aantal inschrijvingen bij de tekortvakken Duits, Scheikunde en Techniek is nagenoeg hetzelfde gebleven.
 

Instroom Associate degree weer flink gestegen

Het aantal aanmeldingen voor de Associate degree (Ad) is maar liefst met 34,8 procent gestegen. Dit toont de groeiende bekendheid van en belangstelling voor deze relatief nieuwe tweejarige hbo-opleiding. Het aantal inschrijvingen bij bacheloropleidingen ligt ruim 4 procent hoger dan vorig jaar. 
 

Grote stijging bij professionele masters

Het aantal inschrijvingen bij masteropleidingen is met 14,9 procent flink gestegen, vooral in de  sectoren landbouw, economie en techniek. Opvallend is ook de stijging in het aantal aanmeldingen voor duale opleidingen (18,2 procent). 
 
De genoemde cijfers zijn gebaseerd op het aantal inschrijvingen van studenten voor associate degree, hbo-bachelor en masteropleidingen via Studielink. Hogescholen kunnen nog tot 1 december wijzigingen doorgeven aan DUO, waarna begin 2019 de definitieve instroomcijfers beschikbaar komen. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids