Logo_hanze__hogeschool__groningen

De Hanzehogeschool Groningen is de eerste hbo-instelling die de nieuwe ronde van kwaliteitsbeoordeling op instellingsniveau – de Instellingstoets Kwaliteitszorg - succesvol heeft afgerond. Als feestelijke afsluiting van dit proces overhandigt voorzitter Anne Flierman van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) het positieve besluit aan collegevoorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool Groningen op woensdagmiddag 7 maart. Dat meldt de Hanzehogeschool Groningen.

De Instellingstoets Kwaliteitszorg wordt iedere zes jaar bij elke hoger onderwijsinstelling afgenomen. Afgelopen najaar heeft een panel van de NVAO de Hanzehogeschool bezocht en gesproken met het College van Bestuur, de Raad van Toezicht, studenten, medewerkers en partners uit het werkveld. Aan de hand van deze gesprekken werd onderzocht of de kwaliteitszorg van de Hanzehogeschool garant staat voor goed (inter)nationaal onderwijs. Daarnaast bekeek het panel of de hogeschool wel continue werkt aan ontwikkeling en verbetering van datzelfde onderwijs.

"Het panel heeft kennisgemaakt met een eigen cultuur van kwaliteit en professionaliteit die tot uiting komt in het enthousiasme en de passie van de verschillende gesprekspartners, in de actieve aanwezigheid van het werkveld en in de systematische aandacht voor elkaar, om ‘samen’ en ‘in dialoog’ kwaliteit te realiseren. Die gezamenlijkheid, het samen aan de weg timmeren, vindt het panel een bijzonder sterk kenmerk van de hogeschool", zo valt te lezen in het rapport.

Het panel sprak zich ook uit over het de certificering van het honoursonderwijs. Op dat vlak behoort de Hanzehogeschool tot de voorhoede, zowel in Nederland als internationaal. "Het honoursonderwijs is van wezenlijk belang voor het profiel van de hogeschool en is als dusdanig ook expliciet deel van de onderwijsvisie en het strategisch beleid van de instelling. Het panel waardeert de inspanningen van de verschillende betrokkenen binnen de hogeschool om de herkenbaarheid van het honoursonderwijs te versterken binnen alle schools en opleidingen, in het werkveld, bij alumni en bij hoger onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland."

De Hanzehogeschool Groningen is blij met dit positieve resultaat. Het is vooral een bevestiging dat de hogeschool op de goede weg is en dat de medewerkers, studenten en partners hieraan volop en van harte meewerken.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids