Normal_werk__stress__moe__werkdruk

Er zijn bij hogeschool Windesheim in Zwolle steeds meer studenten die een studentenpsycholoog opzoeken. Voor een intakegesprek moeten jongeren die kampen met psychische problemen momenteel behoorlijk geduld hebben. Normaal gesproken wordt er gestreefd naar een wachttijd van twee tot drie weken, maar in Zwolle is die gegroeid naar acht tot negen weken. Dat meldt de Stentor.

De studentenpsychologen zijn juist in het leven geroepen om te zorgen voor laagdrempeligheid en korte wachttijden. Dat laatste is nu even niet het geval bij Windesheim. Al benadrukken studentenpsychologen Noor Carp en Astrid Vlak dat er voor spoedgevallen wel meteen plaats is. Bij de hogeschool zijn naast Carp en Vlak nog twee psychologen en een assistent werkzaam. Studenten die psychische hulp krijgen op Windesheim, krijgen maximaal vijf korte behandelingen.

De lange wachtlijsten in Zwolle zijn geen uitzondering. Docenten en studiebegeleiders in het hele land verwijzen studenten regelmatig naar de studentenpsycholoog, waardoor het begrip steeds bekender wordt onder de studenten. Bovendien speelt het waarschijnlijk mee dat er ook al lange wachttijden zijn voor een gang naar de psycholoog in de reguliere geestelijke gezondheidszorg. De studentenpsychologen van Windesheim vermoeden dat studenten mede daardoor eerder bij hen aan de bel trekken.

Jaarlijks worden er zo’n 500 studenten van Windesheim geholpen door de psychologen. Overspannenheid en stress zijn klachten die steeds vaker te horen zijn, omdat er steeds meer van studenten wordt verwacht, zeggen Carp en Vlak. Niet alleen op het gebied van studie, maar ook werk, het sociale leven en sociale media spelen een grote rol, waardoor de jongeren veel druk ervaren.

Alleen in de eerste periode van het nieuwe studiejaar kan er vaak worden voldaan aan de wenselijke wachttijd van twee tot drie weken. Vaak wordt het na de eerste tentamenweek drukker, zeker als de resultaten niet zijn wat er op voorhand gehoopt werd, merken de studentenpsychologen. Dat er nu een wachttijd is van acht tot negen weken is voor het eerst, maar Carp en Vlak denken dat dit vanaf nu wel eens structureel zou kunnen worden.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids