Normal_huiswerk__begeleiding__uitleg__studenten__vo__mbo__hbo__docent

In Zeeland wordt onderzocht of er een gemeenschappelijke organisatie voor zowel leerlingen- als studentenbegeleiding kan worden opgezet. Zeeuwse organisaties in het lager onderwijs tot het hbo hopen hierover aan het eind van het jaar meer duidelijkheid te hebben. Dat meldt Nu.nl. 

Acht samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs laten het onderzoek uitvoeren. Zij werken daarbij samen met de vier mbo- en hbo-instellingen in Zeeland. Samen hebben zij de stuurgroep Onderwijs Ondersteuning Zeeland in het leven geroepen. Volgens de stuurgroep is goede begeleiding van groot belang om passend onderwijs voor elke leerling of student mogelijk te maken.

Omdat de expertise op het gebied van begeleiding in Zeeland behoorlijk verspreid is, wil het Zeeuwse onderwijs meer kennis opdoen over de mogelijkheid voor een gezamenlijke organisatie. Ook de krimp van de bevolking – en de daling van het aantal leerlingen als gevolg – in de provincie Zeeland speelt mee in het op gang zetten van een samenwerking.

De stuurgroep is van mening dat verschillende instanties elkaar kunnen versterken door op inhoudelijk gebied samen te werken. Uiteindelijk komt dat de kwaliteit van de begeleiding ten goede. Volgens de stuurgroep gaat het om alle soorten begeleiding: ambulante begeleiding, specialistische ondersteuning of professionalisering van docenten en andere medewerkers.

Het onderzoek wordt de komende periode uitgevoerd door een extern bureau en betaald door de samenwerkende partijen. Mocht het onderzoek positief uitpakken, dan zet Campus Zeeland zich in om de verdere uitwerking voor één organisatie mogelijk te maken.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids