Normal_leraar_po_vo_schoolklas_school

Er zijn dit jaar meer aanmeldingen voor een lerarenopleiding dan vorig jaar. 6610 studenten beginnen aan de pabo tegen 6144 vorig jaar. Dit is een stijging van 7,6 procent. Dit meldt NOS. 

Dit blijkt uit cijfers van de hogescholen. Hoewel de stijging van het aantal studenten positief is te noemen, zal deze nog niet veel effect hebben op het huidige lerarentekort. De verwachting is dat in 2020 er een tekort van ruim 4000 leraren zal zijn. De eerstejaarsstudenten van nu zullen dan nog niet afgestudeerd zijn. Bovendien weegt de toename van 466 studenten niet op tegen duizenden leraren die nodig zijn.
 
Volgens de PO-Raad is de toename van studenten dan ook een druppel op de gloeiende plaat. "Om acute problemen op te lossen zullen we het moeten hebben van zij-instromers en moeten we ervoor zorgen dat leraren na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd blijven doorwerken”, aldus een woordvoerder van de PO-Raad.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids