Normal_recycle-57136_960_720

Als Nederland haar ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 wil waarmaken, moet de overheid haar rol als aanjager van de nieuwe economie benutten door belemmeringen weg te nemen en circulaire innovaties te bevorderen. Ook het onderwijs kan het draagvlak hiervoor vergroten door kennis over circulariteit te delen, stelt ABN AMRO in de vrijdag verschenen publicatie ‘Overheid en Onderwijs: kennis om te delen’. Dit meldt ABN AMRO.

De overheid kan de overgang naar een circulaire economie op verschillende manieren versnellen. Als aanjager van de circulaire economie ontwikkelen decentrale overheden - provincies, gemeenten en waterschappen - verschillende initiatieven. Hierbij staan lokale overheden voor de uitdaging om innovaties slim in te passen en te verbinden met andere maatschappelijke ontwikkelingen, zoals stedelijke vernieuwing, landschap en mobiliteit.

Zo kunnen zij partijen aan elkaar verbinden die grondstoffen uit afval(water) terugwinnen en nieuwe werkgelegenheid creëren met bijvoorbeeld grondstofrotondes. Ook kunnen zij bedrijven stimuleren door geld uit innovatiefondsen beschikbaar te stellen voor circulaire initiatieven. Het onderwijs heeft eveneens een bijzondere taak in de circulaire economie. Zo wordt duurzaamheid steeds meer verankerd in het onderwijscurriculum en ontstaan creatieve broedplaatsen waar bedrijven en kennisinstellingen samenwerken aan nieuwe circulaire toepassingen.

De sector Overheid en Onderwijs heeft een veelomvattende rol in de circulaire economie. ABN AMRO verwacht dat verdienmodellen gericht op maatschappelijk vastgoed - stadskantoren, scholen, sporthallen en zwembaden - het meest kansrijk zijn. “Maatschappelijk vastgoed leent zich uitstekend voor circulaire oplossingen ”, zegt Eric Zwaart, Sector Banker Overheid en Onderwijs van ABN AMRO. "Dit is mogelijk door retoursystemen en upcycle-centra op te zetten waar materialen worden gerecyled, gerepareerd en voor hergebruik geschikt gemaakt. ABN AMRO kijkt hoe zij haar klanten in de sector Overheid en Onderwijs in staat kan stellen om deze kansen te benutten.”

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids