Rechtbank

DEN HAAG - Hoewel afgestudeerden van de opleiding hbo-rechten tevreden zijn over de aansluiting van deze opleiding met de beroepspraktijk, blijkt dat een groot deel van hen doorstudeert aan een academische vervolgopleiding, of gaan werken buiten het klassieke juridische werkveld. Dat meldt Managersonline.nl.

De opleiding hbo-rechten bestaat sinds 2002 en werd ontwikkeld vanwege de juridisering van de Nederlandse samenleving en de invoering van de nieuwe bachelor-masterstructuur. Na een onderzoek werd verwacht dat er met de opleiding een behoefte zou worden vervuld aan hbo'ers met een juridische achtergrond.

Uit het promotieonderzoek van Suzanne de Rooij aan de Open Universiteit blijkt echter dat deze ontwikkeling nog nauwelijks in gang is gezet. Zij schrijft dit in haar proefschrift waarin zij de positionering van hbo-juristen in klassieke juridische beroepen heeft onderzocht. 

Als mogelijke verklaring van het feit dat studenten die de hbo-opleiding afronden doorstuderen of buiten het klassieke werkveld terechtkomen, noemt De Rooij het conservatisme van het werkveld, het niet opsplitsen van juridische taken naar werkniveau, de economische crisis en de onbekendheid met de opleiding. Zij geeft daarom hogescholen het advies het merk 'hbo-jurist' te versterken, bijvoorbeeld door de minoren beter af te stemmen op het werkveld.

© Nationale Onderwijsgids / Ype van Woersem