Prof. dr. Theo Bastiaens herbenoemd tot rector magnificus Open Universiteit

Prof. dr. Theo J. Bastiaens is door de Raad van toezicht per 1 januari 2023 herbenoemd als rector magnificus van de Open Universiteit. De herbenoeming, opnieuw voor een periode van vier jaar, gaat in op 1 januari 2023. Het College van bestuur van de Open Universiteit bestaat uit twee leden: de rector magnificus en de voorzitter, prof. dr. Frank van der Duijn Schouten. Dat meldt de Open Universiteit. 

De Raad van toezicht is ingenomen met de herbenoeming van Theo Bastiaens als rector magnificus. René Smit, voorzitter van de Raad van toezicht: "Het hernieuwde rectoraat van Theo Bastiaens betekent continuering van de ingezette versterking van het aanbod op gebied van leven lang ontwikkelen en flexibel academisch afstandsonderwijs door de Open Universiteit. Een belangrijke aanvulling op het aanbod van academisch onderwijs in Nederland! Theo is een actieve vernieuwer gebleken en de Raad van toezicht verwacht veel van hem bij de realisering van het nieuwe instellingsplan voor de periode 2023-2027."

Interdisciplinair onderzoek 

Theo Bastiaens: "Ik ben vereerd met de herbenoeming en dank alle gremia van de Open Universiteit voor het vertrouwen in mij. Naast vanzelfsprekend een verdere versterking van het academische afstandsonderwijs, waar velen ons van kennen, hebben we bij de Open Universiteit de afgelopen jaren werk gemaakt van interdisciplinair onderzoek. Hiermee willen we vanuit onze verschillende disciplines gezamenlijk bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen. Ik kijk ernaar uit de komende vier jaar verder te mogen meewerken aan de uitvoering van ons nieuwe instellingsplan."

Door: Nationale Onderwijsgids