Expertisepunt digitale geletterdheid in het najaar gelanceerd

In het najaar van 2023 wordt het Expertisepunt digitale geletterdheid gelanceerd. Het Expertisepunt brengt vraag en aanbod bij elkaar rondom digitale geletterdheid voor het primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en voor (leraren)opleidingen. Het ministerie van OCW heeft Kennisnet en SLO gevraagd om het Expertisepunt op te zetten. Dat zullen zij doen in samenwerking met verschillende onderwijspartners. Dat meldt Kennisnet. 

Op de website van het Expertisepunt digitale geletterdheid is straks alle relevante informatie over beleid en praktijk van digitale geletterdheid makkelijk te vinden en te delen. Ook vind je op de website actuele informatie, tips en inspiratie. Het Expertisepunt verbindt partijen met elkaar die al actief zijn of aan de slag willen met digitale geletterdheid door het organiseren van fysieke en online bijeenkomsten. Een supportafdeling beantwoordt vragen van scholen. Het Expertisepunt wordt opgezet en ingericht mét het onderwijsveld en vóór het onderwijsveld.

Expertisepunt 

Het Expertisepunt helpt scholen ook om de professionaliteit van leraren en schoolleiders te versterken. Bovendien gaat het Expertisepunt stimuleren dat scholen en andere relevante kennisinstituten meer kennis delen en meer samenwerken, zodat er een lerende cultuur op het gebied van digitale vaardigheden ontstaat.

Masterplan basisvaardigheden 

Als onderdeel van het Masterplan basisvaardigheden geeft het Expertisepunt handvatten en ondersteuning om aan de slag te gaan met digitale geletterdheid. Het Masterplan basisvaardigheden is een programma waarmee de overheid scholen ondersteunt om de resultaten van leerlingen in taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap te verbeteren.

Door: Nationale Onderwijsgids