Groot lerarentekort in het voortgezet onderwijs

“Veel middelbare scholen beginnen het jaar met een onvolledig team door nijpende lerarentekorten.” Dat schrijven Britt Duijzer en Ardi Vleugels in hun artikel in het Financieel Dagblad (FD) van vrijdag 18 augustus 2023. Ook schrijven ze dat het lerarentekort waarschijnlijk groter is dan het aantal vacatures doet geloven. Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs: "Wat er nodig is, is dat het aantrekkelijker wordt om leraar te worden en blijven." Dat meldt CNV Onderwijs. 

Duijzer en Vleugels schrijven in het FD ook dat er zeker 4.589 vacatures in het VO openstaan, maar dat het lerarentekort waarschijnlijk nog groter is. Scholen dichten de gaten namelijk op creatieve wijze en soms worden vacatures niet eens meer uitgezet. Er wordt gedoeld op het voor de klas zetten van docenten in opleiding en werkzoekenden via uitzendbureaus.

Bepaalde vakken 

Dit grote lerarentekort heeft soms als gevolg dat bepaalde vakken niet meer kunnen worden gegeven als de vakdocent hiervoor uitvalt. Met name voor de basisvaardigheden als Nederlands, Engels en wiskunde zijn er lerarentekorten. Als één docent uitvalt, lijkt dat mee te vallen. Maar dit kan gevolgen hebben voor grote groepen leerlingen.

Met zo’n situatie had voormalig schooldirecteur van het GSG Guido in Arnhem en CNV-lid Janine van Drieënhuizen, die ook in het artikel wordt aangehaald, te maken toen afgelopen jaar een docent Duits met zwangerschapsverlof ging. "We konden het vak niet meer geven in de onderbouw", vertelde ze aan het FD. Op de school waar Van Drieënhuizen nu werkt, is het lerarentekort eveneens een probleem. En daarom worden op deze school en andere scholen bijvoorbeeld docenten ingezet, die hun opleiding nog moeten afmaken.

Scholen hebben vaste leraren nodig 

Dat de gaten tijdelijk worden ingevuld met uitzendkrachten is prima, maar daar zit een nadeel aan. Woestenberg: "Eigenlijk trekken ze mensen weg die hard nodig zijn in dienstverband." Met andere woorden: scholen hebben vaste leraren nodig. Waarop ze kunnen bouwen en vertrouwen. Zodat kwalitatief onderwijs door ervaren leraren gewaarborgd blijft.

Vak van leraar aantrekkelijker maken 

Woestenberg: "Wat er vooral nodig is, is dat het aantrekkelijker wordt om leraar te worden en blijven. Het vak moet aantrekkelijker worden gemaakt. En daarvoor is zowel een beter carrièreperspectief voor de leraar nodig als een bottom-up benadering bij nieuwe plannen. Dat laatste wil zeggen dat de leraren zelf worden betrokken bij het aanpakken van de problemen in onderwijsland."

Door: Nationale Onderwijsgids