Vanwege de griep is er op de helft van de scholen een extra personeelstekort

De helft van de scholen (49,5 procent) zit op dit moment met meer personeelstekorten dan normaal door de griep. Dat schat de vereniging van schoolleiders AVS op basis van een eigen peiling. Daaraan deden 669 schooldirecteuren mee.

De meeste schoolbazen proberen een onderwijsassistent in te zetten of een vervangende leerkracht te vinden, maar er worden ook klassen naar huis gestuurd. Ook nemen sommige meesters en juffen er een klas bij of gaat de directeur zelf voor de klas staan. Op beperkte schaal worden ook stagiairs en studenten voor de klas gezet. "De meeste ouders reageren begripvol en toch zien we dat ook bij ouders het begrip begint af te nemen; 118 schooldirecteuren worden geconfronteerd met een negatieve reactie van ouders op de maatregelen", aldus de AVS.

Pool van vervangers 

Schoolleiders kunnen veelal een beroep doen op een pool van vervangers en er zijn ook andere vormen van ondersteuning. Toch staan 150 schooldirecteuren uit de peiling er alleen voor en dat vindt AVS-voorzitter Karin Straus alarmerend. "Support en voldoende ondersteuning aan schooldirecteuren vanuit het bestuur zijn belangrijk omdat zij anders niet toekomen aan hun strategische taken om de kwaliteit van het onderwijs op peil te brengen en te houden. Dit is een uitholling van het vak."

Regionale samenwerking 

Schoolleiders zien voordelen in regionale samenwerking om personeelsproblemen aan te pakken, iets waarover ook in Den Haag wordt nagedacht. AVS wil daarbij wel waken voor bijkomstigheden als meer bureaucratie door ingewikkelde procedures en tussenlagen. Ook moeten de arbeidsvoorwaardelijke consequenties goed worden doordacht en gewaarborgd, vindt de club.

Door: ANP